Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
 
:: Naslovna strana > Vesti >Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma
 
20.10.2008.
Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma
 

Inženjerska komora Srbije
Ulica Kneza Miloša 9, II sprat
P. fah 73-35, Beograd, tel: 011/3248-585


KONKURS
ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA
IZ OBLASTI URBANIZMA

Na osnovu clana 54. stav 1. tacka 12. Statuta Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 88/05), i Programa rada sekcije za 2008. godinu, Izvršni odbor Maticne sekcije urbanista Inženjerske komore Srbije doneo je 16.10.2008. godine Odluku o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma koji su od interesa za clanove Komore.

OPŠTE NAPOMENE
 • Konkurs ce se objavljivati najmanje dva puta godišnje.
 • Primalac sredstava ce potpisati ugovor o sufinansiranju sa IKS-e.


TEMATSKE OBLASTI:

Na osnovu Programa rada Maticne sekcije urbanista za 2008. godinu koji je usvojen na sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije, Konkurs za sufinansiranje projekata raspisuje se za sledece oblasti:
 1. STRUCNE PUBLIKACIJE, SOFTWER
 2. UCEŠCE CLANOVA MSU NA DOMACIM I MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA
 3. INDIVIDUALNE AKCIJE I PROJEKTI
 4. AKTIVNOSTI IZ USVOJENOG PROGRAMA SEKCIJE ZA KOJE SE REALIZACIJA PLANIRA PO KONKURSU
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 1. Inženjerska komora Srbije, Maticna sekcija urbanista, je po osnovu sufinansiranja projekata :
  1. suizdavac,
  2. suorganizator.
 2. Na Konkurs se mogu prijaviti:
  1. clanovi Maticne sekcije urbanista IKS;
  2. ostali clanovi Inženjerske komore Srbije,
  3. izuzetno i ostala zainteresovana fizicka i pravna lica koja obavljaju delatnost u oblasti urbanizma
  Projekti se sufinansiraju u iznosu do 30%, od ukupne cene projekta.
  Izuzetno projekti se mogu sufinansirati i u vecem procentu. Procenat sufinansiranja od strane Maticne sekcije urbanista treba da bude proporcionalan zastupljenosti urbanisticke komponente u aktivnosti za koju se traže sredstva.
 3. Za manifestacije i aktivnosti koje su u celini ili delovima održane pre raspisivanja ovog konkursa ne mogu se podnositi zahtevi.
 4. Projekti za koje se konkuriše, moraju biti završeni do 31.marta 2009.
 5. Nakon okoncanja projekta, odnosno aktivnosti, primalac finansijskih sredstava podnosi, Komisiji za sufinansiranje projekata:
 6. a) Izveštaj o postignutim strucnim efektima, b) Specifikaciju troškova za procentualni deo koji je finansirala MSU, v) Štampani materijal koji je pratio aktivnost u tiražu iz ugovora (zbornik radova, publikacija, knjiga, CD, audio - video zapis i sl...), g) Mogucnost o nacinu neposrednog korišcenja rezultata sufinansiranog projekta od strane clanova MSU.
 7. Sredstva se odobravaju u bruto iznosu.
 8. Pravo ucešca na Konkursu nemaju pravna i fizicka lica koja nisu ispunila ugovorne obaveze iz prethodnih konkursa za sufinansiranje projekata Inženjerske komore Srbije.
MERILA (KRITERIJUMI) ZA UTVRĐIVANjE PRIORITETA ZA SUFINANSIRANjE:
 1. Uskladenost sa Programom rada Sekcije,
 2. Neposredni doprinos unapredenju urbanisticke struke,
 3. Doprinos strukovnom informisanju clanova Maticne sekcije urbanista IKS,
 4. Afirmacija postignutih vrednosti urbanizma i primera iz prakse urbanistickog planiranja.
 5. Doprinos rešenju konkretnih problema iz prakse
 6. Doprinos prezentaciji domacih i medunarodnih iskustava
 7. Doprinos edukaciji clanova Maticne sekcije urbanista IKS
 8. Doprinos kriterijumima i normativima iz oblasti urbanistickog planiranja
 9. Postojanje interesovanja clanova Maticne sekcije urbanista IKS za odvijanje aktivnosti.
 10. Broj ocekivanih direktnih ucesnika
 11. Broj potencijalnih korisnika rezultata sufinansiranih aktivnosti i projekata
 12. Prakticna upotrebljivost sufinansiranog projekta za pojedinacne clanove MSU.
 13. Mogucnost afirmacije IKS-e kroz pomognuti projekat.
 14. Kod jednako vrednovanih prijava na Konkurs prednost se daje ucesnicima Konkursa kojima se prvi put dodeljuju sredstva.
SADRŽAJ PRIJAVE:
 1. Podnosilac zahteva
 2. Vrsta aktivnosti
 3. Naziv teme
 4. Nosilac aktivnosti (organizator i ili realizator)
 5. Imena rukovodioca aktivnosti
 6. Pokrovitelj aktivnosti (ukoliko postoji)
 7. Predlog oblika i nacin neposrednog korišcenja rezultata sufinansiranog projekta od strane clanova MSU.
 8. Vreme odvijanja i završetka aktivnosti
 9. Mesto odvijanja aktivnosti
 10. Numericki podaci o broju ucesnika, tiražu ...
 11. Ocekivani strucni efekti aktivnosti
 12. Procena ukupno potrebnih finansijskih sredstava
 13. Specifikacija predvidenih troškova
 14. Okvirni iznos sredstava koji se ocekuje od MSU
 15. Ostali izvori finansiranja ukoliko postoje
 16. Broj žiro racuna preko koga se obavlja finansiranje aktivnosti
 17. Uz zahtev za dobijanje finansijske podrške udruženjima i drugim organizacijama gradana, prilaže se:
  1. Spisak clanova udruženja ili organizacija - podnosioca prijava (u digitalnom ili analognom obliku);
  2. Izvod iz zapisnika nadležnog organa o izboru organa uprave i odgovornog lica;
  3. Dokaz o registraciji;
  4. Plan i program rada organizacije za godinu u kojoj se realizuje projekat;
 18. Za odobravanje sredstava ostalim pravnim licima potrebno je da je doneta odluka nadležnog organa o realizaciji aktivnosti sa definisanim:
  1. timom ucesnika i organizatora,
  2. operativno - tehnickim uslovima,
  3. obezbedenim prostorom i
  4. tehnickim preduslovima.
  5. Drugi elementi od znacaja za aktivnost

Rok za dostavljanje prijava: 30 dana od dana oglašavanja u dnevnom listu. Neblagovremene i nepotpune prijave se nece razmatrati.

Formular prijave za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma možete preuzeti
ovde

Prijave dostaviti poštom ili licno na adresu Inženjerske komore Srbije, Ulica Kneza Miloša 9, Beograd, II sprat, sa naznakom "Za konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma".

Telefon za informacije 011/3229-228 i 3248-585
sajt Inženjerske komore Srbije, odeljak Maticne sekcije urbanista www.ingkomora.rs

 
 
 
   
08. decembar 2022.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (27)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

peri

iksmobnet


hram
 
Literatura