:: Naslovna strana > Vesti > DONETA ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE REGIONALNIH ODBORA MATIČNE SEKCIJE URBANISTA
 
20.04.2016.
DONETA ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE REGIONALNIH ODBORA MATIČNE SEKCIJE URBANISTA
 

U skladu sa članom 13. stav 1. i 2. Pravilnika o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista br. 02-200-1169/1-4. od 24.03.2016. godine, Izvršni odbor Matične sekcije urbanista je, na 31. redovnoj sednici, održanoj dana 18.04.2016. godine, doneo Odluku o raspisivanju izbora za članove regionalnih odbora Matične sekcije urbanista.

Izbori za članove regionalnih odbora Matične sekcije urbanista, odnosno izborni postupak, sprovešće se u periodu od 20. aprila 2016. godine do 20. juna 2016. godine u skladu sa Pravilnikom o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista, koji možete preuzeti ovde.

Pre donošenja Odluke o raspisivanju izbora za članove regionalnih odbora Matične sekcije urbanista, na istoj sednici, doneta je Odluka da se izbori sprovedu elektronskim putem, kao i Odluka kojom se utvrđuje broj članova regionalnih odbora Matične sekcije urbanista, koji se bira u regionalnim centrima.

Kako je Izvršni odbor Matične sekcije urbanista doneo Odluku da se izbori sprovode elektronskim putem, obaveštavamo Vas da je u skladu sa članom 19. stav 2. Pravilnika o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista propisano da se postupak kandidovanja i glasanja elektronskim putem vrši u okviru posebno izrađenih internet aplikacija, upotrebom jedinstvenog korisničkog imena i lozinke člana Komore registrovanog na sistemu Komore.
Molimo sve članove Matične sekcije urbanista, koji nemaju registrovan nalog na sistemu Inženjerske komore Srbije, da izvrše registraciju na sistemu Komore kako bi mogli da učestvuju u izbornom postupku za izbor članova regionalnih odbora Matične sekcije urbanista.
Registraciju na sistemu Inženjerske komore Srbije možete izvršiti ovde

Izbore za članove regionalnih odbora Matične sekcije urbanista sprovodiće Izborna komisija, u skladu sa Pravilnikom o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista.

ODLUKE IZVRŠNOG ODBORA MATIČNE SEKCIJE URBANISTA:
- Odluku o načinu sprovođenja izbora za članove regionalnih odbora Matične sekcije urbanista možete preuzeti ovde.
- Odluku o utvrđivanju broj članova regionalnih odbora Matične sekcije urbanista, koji se bira u regionalnim centrima, možete preuzeti ovde.
- Odluku o raspisivanju izbora za članove regionalnih odbora Matične sekcije urbanista možete preuzeti ovde.
- Odluku o imenovanju Izborne Komisije za sprovođenje izbora za članove regionalnih odbora Matične sekcije urbanista možete preuzeti ovde