:: Naslovna strana > Vesti > "Merenje nemerljivog - inovativne metode procene alternativa razvoja grada", predavanje u Beogradu sa video prenosom u Novom Sadu, Subotici i Kraljevu
 
20.04.2016.
"Merenje nemerljivog - inovativne metode procene alternativa razvoja grada", predavanje u Beogradu sa video prenosom u Novom Sadu, Subotici i Kraljevu
 

U organizaciji Inženjerske komore Srbije - Izvršnog odbora matične sekcije planera i Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista biti održano predavanje na temu  "Merenje nemerljivog - inovativne metode procene alternativa razvoja grada" . Predavanje je iz Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu.

Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore, saglasno Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije.

Predavanje je namenjeno licenciranim inženjerima sa brojevima licenci: 100,200,201,202,203 i 300.

Visina kotizacije za prisustvo na predavanju iznosi 300,00 dinara, po osobi, sa uračunatim PDV-om. Ista se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije 160-40916-33. Poziv na broj: šifra predavanja, model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja predavanja.

Predavanje će se održati u četvrtak, 28. aprila 2016. godine, sa početkom u 12:00 časova. U Novom Sadu, Subotici i Kraljevu je omogućeno praćenje predavanja putem video linka

Za prisustvo predavanju možete se prijaviti putem sledećih linkova:


- Link za prijavu prisustva u Beogradu,

- Link za prijavu prisustva u Novom Sadu,

- Link za prijavu prisustva u Subotici,

- Link za prijavu prisustva u Kraljevu.