:: Naslovna strana > Vesti > Predavanje na temu "Design of reinforced concrete structures according to EN 1992-1-1 Eurocode 2"
 
19.08.2015.
Predavanje na temu "Design of reinforced concrete structures according to EN 1992-1-1 Eurocode 2"
  U organizaciji Inženjerske komore Srbije, Inženjerske komore Slovačke i Evropskog saveta inženjerskih komora, Prof. Dr. Vladimir Benko, dipl.građ.inž, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Bratislavi i predsednik Inženjerske komore Slovačke, održaće predavanje na temu "Design of reinforced concrete structures according to EN 1992-1-1, Eurocode 2".

Predavanje se održava 16. septembra sa početkom u 17:00 časova u Inženjerskoj komori Slovačke u Bratislavi sa direktnim prenosom u Inženjerskoj komori Srbije u Beogradu, kao i u regionalnim kancelarijama Inženjerske komore Srbije u Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Valjevu i Boru.

Predavanje će biti direktno prenošeno i u drugim inženjerskim komorama članicama Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC).

Predavanje je namenjeno građevinskim inženjerima, članovima Inženjerske komore Srbije.

Ovo predavanje se održava u okviru zajedničkog Evropskog programa profesionalnog usavršavanja za 2015. godinu i vrednovano je sa 12 bodova za prijavljene učesnike, građevinske inženjere, članove Inženjerske komore Srbije.

Visina kotizacije za prisustvo na predavanju iznosi 600,00 dinara, po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije 160-40916-33. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja predavanja, prilikom registracije učesnika.

Armirani i prenapregnuti beton je danas najviše korišćen materijal u građevinskoj industriji, dok je Eurocode 2 (EC2) najčešće korišćen standard u projektovanju konstrukcija od ovog materijala. Predavanje će se baviti dvema najčešće diskutovanih tema vezanih za projektovanje u skladu sa EN-1992-1-1, a to su projektovanje vitkih stubova i probijanje ploča.

Za prisustvo predavanju možete se prijaviti putem sledećih linkova:

Link za prijavu prisustva u Beogradu

Link za prijavu prisustva u Novom Sadu

Link za prijavu prisustva u Nišu

Link za prijavu prisustva u Kraljevu

Link za prijavu prisustva u Valjevu

Link za prijavu prisustva u Boru