:: Naslovna strana > Vesti > Članovima Komore je omogućeno da preuzmu ulaznice za posetu 42. Međunarodnom sajmu građevinarstva i u subotu 23. aprila 2016. godine
 
19.04.2016.
Članovima Komore je omogućeno da preuzmu ulaznice za posetu 42. Međunarodnom sajmu građevinarstva i u subotu 23. aprila 2016. godine
  Inženjerska komora Srbije omogućila je članovima Komore da ulaznice za posetu 42. Međunarodnom sajmu građevinarstva mogu preuzeti i u subotu 23. aprila 2016. godine u prostorijama Inženjerske komore Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II, od 09,00 do 14,00 časova.
Visina kotizacije za posetu članova Komore Sajmu iznosi 200,00 dinara sa uračunatim PDV-om, po osobi. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: broj bilo koje licence; model se ne unosi, ostaje prazan, svrha uplate: poseta Sajmu. Dokaz o uplati dostavlja se na dan preuzimanja ulaznice. Prilikom preuzimanja ulaznice, molimo članove Komore da prilože jednu od članskih karata Komore radi evidencije.
Ulaznica važi za jednog člana Komore i za jedan ulazak na Sajam za vreme trajanja Sajma. Radno vreme Sajma u subotu 23. aprila 2016. godine je od 10,00 do 17,00 časova.