:: Naslovna strana > Vesti > Predsednik Komore uputio je potpredsednici Vlade Srbije i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović dopis u vezi regionalne zastupljenosti članova u organima Komore
 
18.08.2015.
Predsednik Komore uputio je potpredsednici Vlade Srbije i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović dopis u vezi regionalne zastupljenosti članova u organima Komore
  Prof. dr Milisav Damnjanović, dipl.inž.arh, predsednik Inženjerske komore Srbije uputio je, prof. dr Zorani Mihajlović, potpredsednici Vlade Srbije i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dopis u vezi regionalne zastupljenosti članova u organima Komore.

Naime, kako je Inženjerska komora Srbije organizovana po regionalnom principu, te kako Komora prilikom izbora članova organa i nosioca funkcija, ima obavezu da primeni i regionalni princip i obezbedi ne samo strukovnu već i regionalnu zastupljenost, to je ova tema zbog svoje aktuelnosti pokrenuta i pred nadležnim Ministarstvom koje imenuje svoje predstavnike u Upravnom i Nadzornom odboru Komore, a biće i posebno razmatrana na sednici Upravnog odbora Komore, a sve u svrhu kvalitetnijeg i neposrednog ostvarivanja ciljeva i zadataka Komore i zajedničkih interesa članova na regionalnom nivou, zbog čega su obrazovani i regionalni centri Komore, i to Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Kraljevo, Čačak, Valjevo i Kosovska Mitrovica.

Sadržaj dopisa možete pročitati ovde.