:: Naslovna strana > Vesti > Tribina u Valjevu
 
18.06.2007.
Tribina u Valjevu
  Regionalni odbori podsekcija matične sekcije projektanata i izvođača radova sa Regiona Valjevo organizuju tribinu:

"Novi aspekti opravdanosti gradnje akumulacije rovni iznad Valjeva u projektovanom gabaritu"koja će biti održana u petak 22.juna 2007 godine sa početkom u 13 časova u Valjevu, ul. Vuka Karadžića broj 5, u velikoj sali "Valjevske banke" na drugom spratu.

Cilj tribine je da se učesnici upoznaju sa stavovima hidrogeološke struke vezana za rešavanje pitanja vodosnabdevanja grada Valjeva i susednih opština vodom, o mogućem uticaju akumulacije na životnu sredinu (neophodnost izrade detaljne studije uticaja akumulacije na životnu sredinu, na podzemne vode, u skladu sa propisima, uključujući i javni uvid u analizu, mere na njenoj zaštiti i praćenje uticaja - moritoring), na moguće uticaje akumulacije u smislu stabilnosti terena, seizmičnosti, mikroklimatskih promena, kao i mogućnosti pokretanja inicijative za usaglašavanjem projektovane visine brane sa realnim potrebama pojedinih korisnika.

Program predavanja:

  • "Vodosnabdevanje Valjeva i okolnih opština iz akumulacije "ROVNI" 40 godina posle"
    Predavač: Dr. Milojko Lazić dipl.inž.geologije
  • "Uticaj akumulacije na životnu sredinu"
    Predavač: Dr.Petar Lokin dipl.inž.geologije
  • "Klimatske prilike u Valjevu i okolini sa osvrtom na mogući uticaj akumulacije "ROVNI" na mikroklimatske promene"
    Predavač: Dr. Jugoslav Nikolić dipl.met.


Pozivaju se svi zainteresovani članovi IKS da najkasnije do četvrtka 21. juna 2007 g. do 14 časova prijave svoje prisustvo na telefon: 014/290-415 ili e-mail: ingkomva@ingkomora.org.yu (navesti ime, prezime i broj licence).

Predavanje je besplatno za sve članove Inženjerske komore Srbije.