:: Naslovna strana > Vesti > Nastup Komore na Sajmu gra餰vinarstva sa prate鎖m stru鑞im predavanjima pod op箃im nazivom "U鑕规e In緀njerske komore Srbije na 42. Me饀narodnom sajmu gra餰vinarstva" i ulaznice za Sajam gra餰vinarstva
 
18.04.2016.
Nastup Komore na Sajmu gra餰vinarstva sa prate鎖m stru鑞im predavanjima pod op箃im nazivom "U鑕规e In緀njerske komore Srbije na 42. Me饀narodnom sajmu gra餰vinarstva" i ulaznice za Sajam gra餰vinarstva
  In緀njerska komora Srbije organizuje nastup, sa prate鎖m stru鑞im predavanjima, pod op箃im nazivom "U鑕规e In緀njerske komore Srbije na 42. Me饀narodnom sajmu gra餰vinarstva", u utorak 19. aprila 2016. godine u Sve鑑noj sali Upravne zgrade Beogradskog sajma, ul. Bulevar vojvode Mi筰鎍 14, sa po鑕tkom u 13,00 鑑sova.

Skup je vrednovan sa 5 bodova za u鑕snike i 10 bodova za predava鑕 koji su 鑜anovi Komore i uvr规en je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavr筧vanja 鑜anova In緀njerske komore Srbije iz oblasti nacionalnog programa za 2016. godinu.

Kotizacija In緀njerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa ura鑥natim PDV-om. Kotizacija se upla鎢je na teku鎖 ra鑥n In緀njerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: 6843, kao i broj bilo koje licence; model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan odr綼vanja skupa.

Zainteresovani 鑜anovi se mogu prijaviti putem slede鎒g linka.

NAPOMENA: In緀njerska komora Srbije je svojim 鑜anovima, koji nisu u mogu鎛osti da se putem elektronskog portala Sajma registruju za besplatan ulazak na 42. Me饀narodni sajam gra餰vinarstva preko Internet stranice http://seebbe.talkb2b.net/ obezbedila ulaznice, koje se mogu preuzeti od 19. do 22. aprila 2016. godine u prostorijama In緀njerske komore Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mi筰鎍 37/II, od 08,00 do 16,30 鑑sova. Poseta 42. Me饀narodnom sajmu gra餰vinarstva se vrednuje sa 5 bodova i uvr规ena je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavr筧vanja 鑜anova In緀njerske komore Srbije iz oblasti nacionalnog programa za 2016. godinu. Visina kotizacije za posetu 鑜anova Komore Sajmu iznosi 200,00 dinara sa ura鑥natim PDV-om, po osobi. Kotizacija se upla鎢je na teku鎖 ra鑥n In緀njerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: broj bilo koje licence; model se ne unosi, ostaje prazan, svrha uplate: poseta Sajmu. Dokaz o uplati dostavlja se na dan preuzimanja ulaznice. Prilikom preuzimanja ulaznice, molimo 鑜anove da prilo緀 jednu od 鑜anskih karata Komore radi evidencije. Ulaznica va緄 za jednog 鑜ana Komore i za jedan ulazak na Sajam za vreme trajanja Sajma.