:: Naslovna strana > Vesti > Objavljena su nova podzakonska akta: Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima
 
18.01.2016.
Objavljena su nova podzakonska akta: Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima
 

Obaveštavamo članove Komore da su objavljena nova podzakonska akta, i to: Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem  ("Sl. glasnik RS", br. 113) od 30. decembra 2015. godine, Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom ("Sl. glasnik RS", br. 113) od 30. decembra 2015. godine i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima ("Sl. glasnik RS", br. 114) od 31. decembra 2015. godine.

Pomenuta podzakonska akta možete pogledati ukoliko se prijavite na naš portal