:: Naslovna strana > Vesti > Izložba "Yo.V.A. 3 - Young Viennese Architects" - "Mladi bečki arhitekti 3"
 
17.10.2013.
Izložba "Yo.V.A. 3 - Young Viennese Architects" - "Mladi bečki arhitekti 3"
  U organizaciji Inženjerske Komora Srbije - Regionalnih odbora podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture Regionalnog centra Beograda i Grada Beča, uz podršku Urbanističkog zavoda Beograda, JUP predstaviće gostojuću Izložbu

"Yo.V.A. 3 - Young Viennese Architects" - "Mladi bečki arhitekti 3"
23. oktobar - 6. novembar 2013. g.
Prostorije "Mikser House"-a,
Beograd, Karađorđeva 46


Izložba "Yo.V.A. 3" prezentuje projekte 12 arhitektonskih biroa iz Beča - Fattinger Orso Rieper, Flatz architects, Gabu Heindl, Grundstein, Kaufmann Wanas, Kirsch ZT GmbH, Kronaus Kinzelbach, Shibukawa Eder, SOMA, Span, Sputnic i Studiogruber.

Iako izbor projekata "Yo.V.A. 3" može predstavljati samo momentalni i delimičan odabir dinamične i vitalne mlade arhitektonske scene Beča, Izložba daje uvid u različite načine rada kao i oblasti interesovanja mladih bečkih arhitekata. Prezentovani projekti sežu od futurističkog sajamskog paviljona za svetsku izložbu preko uređenja fasada pa sve do inovativnog koncepta obdaništa, od akcija sa kulturnim i socijalnim aspektima preko ponovne upotrebe objekata pa do savremene arhitekture u otvorenom prostoru.

Svečano otvaranje Izložbe je 23. oktobra u 19 časova.

Prateći program:

24.oktobar 2013. godine, 18,00 h, "Mikser House":

"Temporary interventions in public space"
Predavač: arhitekta Peter Fattinger - Arhitektonski biro: Fattinger-Orso-Rieper

"Contextual and transdisciplinary"
Predavač: arhitekta Michael Wildmann - Arhitektonski biro: grundstein