:: Naslovna strana > Vesti >"Individualni i kolektivni priključci na niskonaponsku mrežu- projektovanje i izvođenje"
 
17.06.2008.
"Individualni i kolektivni priključci na niskonaponsku mrežu- projektovanje i izvođenje"
  U organizaciji podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike sa Regiona Kragujevac, održaće se predavanje "Individualni i kolektivni priključci na niskonaponsku mrežu - projektovanje i izvođenje", u petak 20. juna 2008. godine u Kragujevcu, Svečana sala RPK, dr Zorana Đinđića 10, V sprat, sa početkom u 13,00 časova

"Individualni i kolektivni priključci na niskonaponsku mrežu - projektovanje i izvođenje"
Petak, 20. jun 2008.godine u Kragujevcu
Svečana sala RPK u Kragujevcu
Dr Zorana Đinđića 10,V sprat
Početak: 13,00 časova

Predavač: Vanđelija Đurić,dipl.el.inž.- E.D, Elektrošumadija Kragujevac

U cilju boljeg razumevanja uslova elektrodistribucije i bržeg dobijanja konačne elektroenergetske saglasnosti tj. bržeg priključenja objekata na niskonaponsku mrežu i definisanja ko može da projektuje i izvodi elektro radove tj. koje sve uslove projektant i izvođač mora da ispuni a sve u skladu sa važećim preporukama elektrodistibucije.

Pozivamo sve zainteresovane članove Komore da najkasnije do četvrtka, 19. juna 2008 god. do 16,00 časova prijave svoje učešće na
e-mail: ingkomkg@ingkomora.org.yu ili telefon: 034/501-068, kontakt osoba: Biljana Nedeljković.

Za sve članove Komore prisustvo je besplatno.