:: Naslovna strana > Vesti >Promenjen iznos članarine od 31. jula 2008. godine
 
16.07.2008.
Promenjen iznos članarine od 31. jula 2008. godine
  Na Petoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije, održanoj 8. maja 2008. godine, donete su Odluka o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2008. godini i Odluka o naknadi za izdavanje licence.

Prema Odluci o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2008. godini, članarina iznosi 6.000,00 dinara godišnje, a primenjuje se od 31. jula 2008. godine.

Prema Odluci o naknadi za izdavanje licence, naknada za obradu zahteva za izdavanje licence u 2008. godini iznosi 3.000,00 dinara a dokaz o uplati prilaže se uz zahtev za izdavanje licence.
Ova odluka se primenjuje od 31. jula 2008. godine.

Naknada troškova izdavanja licence iznosi 1.500,00 dinara dok su troškovi izrade pečata u visini stvarnih troškova na dan izrade pečata. Dokaz o uplati naknade troškova izdavanja licence i troškova za izradu pečata dostavlja se prilikom preuzimanja licence.
Ova odluka se primenjuje od 31. jula 2008. godine.

Integralne tekstove odluka možete preuzeti sa linkova ispod

Odluka o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2008.godini [.doc]
Odluka o naknadi za izdavanje licenci u 2008.godini [.doc]