Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
 
:: Naslovna strana > Vesti >Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma
 
16.04.2009.
Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma
 
Inženjerska komora Srbije
Ulica Kneza Miloša 9, II sprat
P. fah 73-35, Beograd, tel: 011/3248-585

KONKURS
ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA
IZ OBLASTI URBANIZMA


Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 13. Statuta Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 88/05 i 16/09), i Programa rada sekcije za 2009. godinu, Izvršni odbor Matične sekcije urbanista Inženjerske komore Srbije doneo je 14.04.2009. godine Odluku o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma koji su od interesa za članove Komore.

OPŠTE NAPOMENE

Konkurs će se objavljivati najmanje dva puta godišnje.
Primalac sredstava će potpisati ugovor o sufinansiranju sa IKS-e.

TEMATSKE OBLASTI:

Na osnovu Programa rada Matične sekcije urbanista za 2009. godinu koji je usvojen na sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije, Konkurs za sufinansiranje projekata raspisuje se za sledeće oblasti:
 1. STRUČNE PUBLIKACIJE, SOFTWER
 2. INDIVIDUALNE AKCIJE I PROJEKTI
 3. AKTIVNOSTI IZ USVOJENOG PROGRAMA SEKCIJE ZA KOJE SE REALIZACIJA PLANIRA PO KONKURSU

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 1. Inženjerska komora Srbije, Matična sekcija urbanista, je po osnovu sufinansiranja projekata:
  • suizdavač,
  • suorganizator.
 2. Na Konkurs se mogu prijaviti:
  • članovi Matične sekcije urbanista IKS;
  • ostali članovi Inženjerske komore Srbije,
  • izuzetno i ostala zainteresovana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u oblasti urbanizma
 3. Na konkurs se ne mogu prijavljivati radne organizacije, javna preduzeća i drugi korisnici budžetskih sredstava.
 4. Projekti se sufinansiraju u iznosu do 30%, od ukupne cene projekta.
  Izuzetno projekti se mogu sufinansirati i u većem procentu.
 5. Za manifestacije i aktivnosti koje su u celini ili delovima održane pre raspisivanja ovog konkursa ne mogu se podnositi zahtevi.
 6. Projekti za koje se konkuriše:
  • ne mogu biti završeni 45 dana pre zaključenja konkursa
  • moraju biti završeni do 01. avgusta 2009.
 7. Nakon okončanja projekta, odnosno aktivnosti, primalac finansijskih sredstava podnosi, Komisiji za sufinansiranje projekata:
  • Izveštaj o postignutim stručnim efektima,
  • Specifikaciju troškova za procentualni deo koji je finansirala MSU,
  • Štampani materijal koji je pratio aktivnost u tiražu iz ugovora (zbornik radova, publikacija, knjiga, CD, audio - video zapis i sl...),
  • Mogućnost o načinu neposrednog korišćenja rezultata sufinansiranog projekta od strane članova MSU.
 8. Sredstva se odobravaju u bruto iznosu.
 9. Pravo učešća na Konkursu nemaju pravna i fizička lica koja nisu ispunila ugovorne obaveze iz prethodnih konkursa za sufinansiranje projekata Inženjerske komore Srbije.
 10. Prednost u sufinansiranju projekata će imati projekti namenjeni aktivnostima iz domena urbanističke struke sa što direktnijom koristi za što veći broj članova Matične sekcije urbanista.


MERILA (KRITERIJUMI) ZA UTVRĐIVANjE PRIORITETA ZA SUFINANSIRANjE:

 1. Usklađenost sa Programom rada Sekcije,
 2. Neposredni doprinos unapređenju urbanističke struke,
 3. Doprinos strukovnom informisanju članova Matične sekcije urbanista IKS,
 4. Afirmacija postignutih vrednosti urbanizma i primera iz prakse urbanističkog planiranja.
 5. Doprinos rešenju konkretnih problema iz prakse
 6. Doprinos prezentaciji domaćih i međunarodnih iskustava
 7. Doprinos edukaciji članova Matične sekcije urbanista IKS
 8. Doprinos kriterijumima i normativima iz oblasti urbanističkog planiranja
 9. Postojanje interesovanja članova Matične sekcije urbanista IKS za odvijanje aktivnosti.
 10. Broj očekivanih direktnih učesnika
 11. Broj potencijalnih korisnika rezultata sufinansiranih aktivnosti i projekata
 12. Praktična upotrebljivost sufinansiranog projekta za pojedinačne članove MSU.
 13. Mogućnost afirmacije IKS-e kroz pomognuti projekat.
 14. Kod jednako vrednovanih prijava na Konkurs prednost se daje učesnicima Konkursa kojima se prvi put dodeljuju sredstva.


SADRŽAJ PRIJAVE:

 1. Podnosilac zahteva
 2. Vrsta aktivnosti
 3. Naziv teme
 4. Nosilac aktivnosti (organizator i ili realizator)
 5. Imena rukovodioca aktivnosti
 6. Pokrovitelj aktivnosti (ukoliko postoji)
 7. Predlog oblika i način neposrednog korišćenja rezultata sufinansiranog
 8. projekta od strane članova MSU.
 9. Vreme odvijanja i završetka aktivnosti
 10. Mesto odvijanja aktivnosti
 11. Numerički podaci o broju učesnika, tiražu ...
 12. Očekivani stručni efekti aktivnosti
 13. Procena ukupno potrebnih finansijskih sredstava
 14. Specifikacija predviđenih troškova
 15. Okvirni iznos sredstava koji se očekuje od MSU
 16. Ostali izvori finansiranja ukoliko postoje
 17. Broj žiro računa preko koga se obavlja finansiranje aktivnosti
 18. Uz zahtev za dobijanje finansijske podrške udruženjima i drugim organizacijama građana, prilaže se:
  • Spisak članova udruženja ili organizacija - podnosioca prijava (u digitalnom ili analognom obliku);
  • Izvod iz zapisnika nadležnog organa o izboru organa uprave i odgovornog lica;
  • Dokaz o registraciji;
  • Plan i program rada organizacije za godinu u kojoj se realizuje projekat;
 19. Za odobravanje sredstava ostalim pravnim licima potrebno je da je doneta odluka nadležnog organa o realizaciji aktivnosti sa definisanim:
  • timom učesnika i organizatora,
  • operativno - tehničkim uslovima,
  • obezbeđenim prostorom i
  • tehničkim preduslovima.
  • Drugi elementi od značaja za aktivnost


Rok za dostavljanje prijava: 30 dana od dana oglašavanja u dnevnom listu. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Formular prijave za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma možete preuzeti ovde.

Prijave dostaviti poštom ili lično na adresu Inženjerske komore Srbije, Ulica Kneza Miloša 9, Beograd, II sprat, sa naznakom "Za konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma".

Telefon za informacije 011/3229-228 i 3248-585

 
 
 
   
06. decembar 2022.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (27)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

peri

iksmobnet


hram
 
Literatura