:: Naslovna strana > Vesti > Međunarodna konferencija o modeliranju kišnog odvodnjavanja - 9th UDM Conference
 
15.8.2012.
Međunarodna konferencija o modeliranju kišnog odvodnjavanja - 9th UDM Conference
  Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje od 4. do 6. septembra u beogradskom Hotelu M međunarodnu stručnu konferenciju o modeliranju kišnog odvodnjavanja gradskih sredina: 9th Urban Drainage Modelling Conference. Konferencija se bavi savremenim sistemima za smanjenje urbanog oticaja, sistemima monitoringa količina i kvaliteta voda, modeliranjem kvaliteta urbanog oticaja, primenom CFD metoda u modeliranju pojedinih delova sistema, upravljanjem kišnih voda, upravljanjem rizicima od poplava kao i sve važnijim socio-ekonomskim aspektima primene sistema za održivo odvođenje kišnih voda.

Konferencija ima 169 prihvaćenih i recenziranih radova od strane međunarodnih recenzenata, od toga 138 radova sa usmenim izlaganjem i 31 poster rad. Takođe, 4 eminentna svetska stručnjaka će imati predavanja po pozivu. Očekuje se da ukupan broj participanata bude oko 200 do 230. Kotizacija za domaće učesnike i članove Inženjerske komore je 29.000,00 dinara (250 evra po srednjem kursu).

Dan pre početka konferencije, 3. septembra organizovane su u paraleli 4 radionice, nezavisno od konferencije (moguće je prisustvo i bez prijave kotizacije na konferenciji). Te radionice su (http://hikom.grf.bg.ac.rs/9UDM/Workshops.html):
1. Towards more Flood Resilient Cities
2. Micro Pollutants in Sewer and Drainage Systems
3. DHI Software for Urban Water Modeling Seminar
4. Integrated Urban Drainage Modelling - Rivers, Closed - Conduits, and Overland Flow - How to model the entire system with XPSWMM

Prva i druga radionica su specijalističke, dok su treća i četvrta za širi krug inženjera. Za prve tri radionice se plaća ulaz 5.900,00 dinara (50 evra). Posebno napominjemo da je za članove Inženjerske komore Srbije prisustvo na četvrtoj radionici, koja je možda i najzanimljivija domaćim stručnjacima, jer se bavi primenom lako dostupnog programa SWMM u modeliranju pravljenja gradova, besplatno.

Sve ostale detalje možete naći na sajtu konferencije:
http://hikom.grf.bg.ac.rs/9UDM