:: Naslovna strana > Vesti > ISPRAVKA Odluke o načinu određivanja minimalnih cena
 
15.08.2006.
ISPRAVKA Odluke o načinu određivanja minimalnih cena
  Posle sravnjenja sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Odluci o načinu određivanja minimalnih cena izrade prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata i projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte, objavljenoj 19.07.2006. godine na internet sajtu Komore, potkrala greška pa se daje ISPRAVKA:

U članu 32 tačka 6, menja se i glasi:
" "PROJEKAT KONSTRUKCIJE" je projekat koji definiše statičku i konstruktivnu koncepciju objekta, dokazuje nosivost, stabilnost, deformabilnost, funkcionalnost i trajnost u toku građenja i eksploatacije;" Kompletan sadržaj odluke možete preuzeti sa linka ispod.