:: Naslovna strana > Vesti > Prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije prisustvovao je Trećoj međunarodnoj akademskoj konferenciji "Mesta i tehnologije 2016"
 
15.04.2016.
Prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije prisustvovao je Trećoj međunarodnoj akademskoj konferenciji "Mesta i tehnologije 2016"
  Prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije prisustvovao je Trećoj međunarodnoj akademskoj konferenciji "Mesta i tehnologije 2016"u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu, 15. aprila 2016. godine.
Predsednik Skupštine obratio se prisutnima istakavši da je ova konferencija od izuzetnog značaja za brojne inženjerske struke, a posebno za arhitektonsku, saobraćajnu, tehnološku, geodetsku struku kao i za planere i urbaniste. Naglasio je da je ova konferencija uvršćena u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Evropskog programa za 2016. godinu, odnosno da je vrednovana sa 5 bodova za učesnike i 10 bodova za predavače. Takođe je uputio čestitke prof. dr Evi Vaništi Lazarević i Arhitektonskom fakultetu u Beogradu na izuzetno dobroj organizaciji.
Predavanja vode međunarodni i domaći stručnjaci iz akademije, nauke i istraživanja, privrede i državne uprave, a aktuelne teme su održive zajednice i participacija, prepoznatljivost, identitet i kvalitet mesta, društvene mreže i mikro-blogovi, pametni gradovi i "pametne" inovativne aplikacije, digitalna urbana obnova i dizajn, otpornost mesta, geodezija i savremena kartografija, arhitektonske tehnologije, savremeni vidovi saobraćaja - odgovorni prema okruženju i sa IKT rešenjima, urbanizacija seoskih područja i dr.