:: Naslovna strana > Vesti >Održan GIS - Primena u urbanističkom planiranju
 
14.12.2007.
Održan GIS - Primena u urbanističkom planiranju
  U organizaciji Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinskog Sekretarijata za arhitektutu, urbanizam i graditeljstvo i Matična sekcija urbanista Inženjerske komore Srbije u četvrtak 06.12.2007.godine u Velikoj sali Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine održan je seminar GIS u urbanističkom planiranju.
Na seminaru su izložene sledeće teme.
  Sesija 1
 1. Uvod u projekte - ciljevi , okviri, način realizacije, standardi, prof.dr.Dušan Petrovački
 2. Tehnološki postupak za izradu digitalno kartografske baze APV za oblast urbanizma baziran na satelitskoj i avionskoj daljinskoj detekciji; Dušan Jovanović. dipl.inž. el. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 3. Digitalni prostorni model priobalja Dunava; Dubravka Bošković, dipl.inž. el. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 4. Digitalni prostorni model područja posebne namene- Specijslni rezervat prirode Obedska bara, Vladimir Pajić, dipl.inž. el. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 5. Tehnološki postupak za precizno prikupljanje podataka o drumskoj putnoj mreži u APV, Prof. dr. Zora Konjević Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 6. Rezultati projekata - osnovni rezultati i mogućnosti primene; Prof. dr. Miro Govedarica, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 7. Sesija 2
 8. Uspostavljanje informacionog sistema o prostoru za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, Stojanka Budovalčev Papić, dipl. ek. i Olivera Njegomir dipl. mat. ; JP"Zavod za urbanizam Vojvodine"
 9. Primena GIS-a na primeru Opštine Subotica, Jožef Čipa, dipl inž. arh. JP Direkcija za izgradnju opštine Subotica.
Grupu projekata iz Sesije 1 predstavljale su prezentacije projekata upravljanja prostornim resursima uz primenu najnovijih tehnologija.
Rezultati projekata mogu se, grubo, klasifikovati u dve grupe: (1) specifikaciju i verifikaciju tehnoloških postupaka koji omogućavaju kreiranje i korišćenje raznovrsnih prostornih podataka; (2) kvalitetne digitalne prostorne podatke odabranih prostornih područja u Vojvodini. Pored toga što su svi projekti usmereni na oblast upravljanja prostornim resursima, oni imaju još četiri važne zajedničke karakteristike.
Prva važna zajednička karakteristika je da su svi praktično orjentisani i da imaju širok dijapazon primena. Rezultati projekata su direktno upotrebljivi za potrebe upravljanja namenom, planiranja i projektovanja u oblasti urbanizma, ali se njihovi rezultati mogu uspešno koristiti i u mnogim drugim oblastima kao što je poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo, saobraćaj, zaštita životne sredine, turizam, itd.
Druga važna zajednička karakteristika je da su zasnovani na korišćenju visokih tehnologija i da daju rešenja koja su u potpunosti na nivou vrhunskih tehnologija rešenja u ovoj oblasti koje se primenjuju u najrazvijenijim zemljama. Osnovne tehnologije koje su korišćene za realizaciju ovih projekata su:
 1. Tehnologije daljinske detekcije: satelitski i avionski snimci prostora kao osnovni ulazni podaci i vrhunska softverska rešenja u oblasti obrade satelitskih i avionskih snimaka.
 2. Tehnologija globalne satelitske navigacije za prikupljanje pozicionih podataka i georeferenciranje (GNSS - Global Navigation Satellite System; GPS - Global Positioning System): mreža permanentnih GPS stanica Vojvodine, odnosno Srbije.
 3. GIS tehnologije za prezentaciju, skladištenje, distribuciju i razmenu podataka, pri čemu su rešenja u domenu distribucije i razmene bazirana na najnovijem trendu u oblasti GIS-a - Internet GIS-u.
Treća važna zajednička karakteristika je da su realizovani u potpunosti u skladu sa preporukama i standardima koje u ovoj oblasti primenjuju zemlje Evropske unije. Preporuke i standardi korišćeni u relizaciji projekata su preuzeti iz iskustava zemalja EU u predmetnim oblastima i, posebno, iz direktive EU DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) koja je usvojena 14. marta 2007 i stupila na snagu 1. maja 2007. Ovom Direktivom zemlje EU regulišu uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka u Uniji i ona je obavezna za sve članice Unije.
Poslednja po redosledu pominjanja, ali sigurno ne najmanje važna zajednička karakteristika je da su ih realizovali domaći stručnjaci u okviru domaće institucije. Domaća institucija koja je relizovala projekte je Centar za Geoinformacione tehnologije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Pri tome treba napomenuti da je ostvarena i vrlo uspešna saradnja sa kompetentnim inostranim partnerom u projektu koji se odnosi na precizno prikupljanje podataka o putnoj mreži. Inostrani partner je GEONETLAB - Centro di Eccellenza per la Ricerca in TeleGeomatica e Informazione Spaziale Univerziteta u Trstu kojim rukovodi profesor Giorgio Manzoni.
Grupu projekata iz Sesije 2 predstavljale su prezentacije projekata upravljanja prostornim resursima uz primenu najnovijih tehnologija na primeru uspostavljanja informavionog sistema u prostoru na primeru Autonomne Pokrajine Vojvodine i opštine Subotica.
Informacioi sistem o prostoru za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu vodi JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" u skladu sa Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" koju je donela Skupština Autonomne Pokrajine u skladu sa Zakonom o informacionom sistemu Republike Srbije i Zakonom o planiranju i izgraddnji. Na seminaru su prezentovani podaci, pokazatelji indikatori o prostoru APV, opština, katastarskih opština i naselja kroz šifre prostornih jedinica i modula povezanih sa šiframa prostornih jedinica kao i izvori podataka.na osnovu kojih se uspostavlja sistem Prezentovan je registar donetih prostornih i urbanističkih planova u APV kao sastavni deo informacionog sistema.
Prezentovan je i projekat na uvođenju GISa, informacionog sistema na nivou opštine Subotica kao snažnog alata za planiranje razvoja, upravljanjem komunalnim i drugim sistemima, informisanje građana, idvestitora,...Na navedeenom primeru je prezentovano kakao je uz pomoć GISa moguće prikazivanje izrađenih planova bez ograničenja veličine i broja planova na celoj ili određenoj teritoriji opštine; izrada svih vrsta analiza kod kojih određeni podaci imaju prostorni atribut (sociološke i demografske analize, analize prirodnih i stvorenih vrednosti u prostoru, ...) kao i prikazivanja rezultata ovih analiza ako se prikazuju na temetskim kartama uz mogućnost istovremenog prikazivanja bilo kakvih drugih grafičkih podataka , izrađenih planova, geodetskih podloga, ortogotografija, itd).

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ovde [52,5 MB].