:: Naslovna strana > Vesti >Održana Peta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije
 
14.05.2008.
Održana Peta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije
  Peta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije održana je 8. maja 2008. godine u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu. Sednici Skupštine prisustvovalo je 75 od 120 članova najvišeg organa Komore. Skupštinom je predsedavao prof. dr Branislav Mitrović, predsednik, diplomirani inženjer arhitekture, akademik i redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Na Petoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije donete su sledeće odluke:
 1. Doneta je Odluka kojom se konstatuje članstvo po položaju, i to:
  • imenovanom predstavniku Ministarstva za infrastrukturu u Nadzornom odboru Inženjerske komore Srbije;
  • imenovanim predstavnicima Ministarstva za infrastrukturu u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije;
  • predsednicima izvršnih odbora matičnih sekcija u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije.
 2. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije.
 3. Usvojen je Izveštaj o radu Inženjerske komore Srbije u 2007. godini.
 4. Usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije u 2007. godini.
 5. Izabrani su:
  • za predsednika Nadzornog odbora, Gligor Obrenović, dipl.građ.inž.
  • za člana Nadzornog odbora, prof. dr Titoslav Živanović, dipl.inž.maš.
 6. Donet je Plan i program rada Inženjerske komore Srbije za 2008. godinu.
 7. Doneta je Odluka o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2008. godini.
 8. Doneta je Odluka o naknadi za izdavanje licenci u 2008. godini.
 9. Donet je Finansijski plan Inženjerske komore Srbije u 2008. godini.
 10. Usvojen je Izveštaj o radu Suda časti Inženjerske komore Srbije u 2007. godini, sa izveštajima Tužioca i Branioca Komore.
 11. Usvojeni su izveštaji stalnih radnih tela Skupštine Inženjerske komore Srbije i to:
  • Komisije za propise;
  • Komisije za informisanje i
  • Komisije za predstavke i predloge.