:: Naslovna strana > Vesti > 4. Međunarodna konferencija Savremena dostignuća u građevinarstvu
 
14.04.2016.
4. Međunarodna konferencija Savremena dostignuća u građevinarstvu
  Građevinski fakultet u Subotici organizuje 4. Međunarodnu konferenciju "Savremena dostignuća u građevinarstvu". Konferencija se održava u prostorijama Građevinskog fakulteta u Subotici 22.4.2016. godine. Svečano otvaranje Konferencije je zakazano za 10:00 časova u Amfiteatru fakulteta.

Odlukom radne grupe Skupštine Komore za sprovođenje zajedničkog evropskog programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije prva zajednička sesija Konferencije, koja se održava u periodu od 12:00 do 13:45 časova uvrštena je u program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

Prva zajednička sesija Konferencije biće putem video linka prenošena u regionalnim kancelarijama Komore u Novom Sadu, Beogradu i Nišu kako bi se što većem broju članova omogućilo da prate predavanja u okviru prve zajedničke sesije Konferencije.

Prisustvo na prvoj zajedničkoj sesiji vrednovano je sa 5 bodova za učesnike odnosno sa 10 bodova za predavače koji su članovi Inženjerske komore Srbije.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije za prisustvo konferenciji iznosi 600 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om.
Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: šifra konferencije navedena u formi za prijavu i broj licence, model se ne unosi, ostaje prazan.

Kompletan program 4. Međunarodne konferencije "Savremena dostignuća u građevinarstvu" možete preuzeti ovde.
Program prve zajedničke sesije 4. Međunarodne konferencije "Savremena dostignuća u građevinarstvu" možete preuzeti ovde.

- Prijava za prisustvo konferenciji u Subotici

- Prijava za praćenje konferencije putem video linka iz Regionalne kancelarije Komore u Novom Sadu

- Prijava za praćenje konferencije putem video linka iz Sekretarijata Komore u Beogradu

- Prijava za praćenje konferencije putem video linka iz Regionalne kancelarije Komore u Nišu