:: Naslovna strana > Vesti > Jedanaesti naučno - stručni skup "Definisanje projektnog seizmičkog opterećenja za Srbiju - istraživanja i primeri"
 
13.07.2016.
Jedanaesti naučno - stručni skup "Definisanje projektnog seizmičkog opterećenja za Srbiju - istraživanja i primeri"
  U organizaciji Udruženja "Izgradnja" održaće se XI Naučno-stručni skup, iz oblasti zemljotresnog inženjerstva i inženjerske seizmologije, na temu "Definisanje projektnog seizmičkog opterećenja za Srbiju - istraživanja i primeri". Skup će se održati u zgradi "Dom inženjera - Nikola Tesla" u Beogradu, u Ulici Kneza Miloša 7a, dana 5. avgusta 2016. godine.
Cilj skupa je upoznavanje stručne javnosti o potrebi pouzdanog definisanja seizmičkog dejstva na konstrukcije za Republiku Srbiju, prelasku na primenu Evrokodova i izradi srpskog Nacionalnog Aneksa za Evrokod 8, u okviru kojeg će biti definisane nove mape seizmičkog hazarda za Srbiju kao i način definisanja projektnih spektara odgovora.
Sve informacije o skupu mogu se dobiti u Udruženju "Izgradnja" pozivom na telefon/faks 011 32 43 563. Osobe za kontakt su Svetlana Urošević i Slavica Andrijević.

Program skupa možete preuzeti ovde.
Satnicu skupa možete preuzeti ovde.