:: Naslovna strana > Vesti > Konferencija "Energetska efikasnost u zgradarstvu sa osvrtom na korišćenje geotermije za grejanje i hlađenje"
 
13.05.2016.
Konferencija "Energetska efikasnost u zgradarstvu sa osvrtom na korišćenje geotermije za grejanje i hlađenje"
  Nemačko-srpska privredna komora organizuje jednodnevnu konferenciju "Energetska efikasnost u zgradarstvu sa osvrtom na korišćenje geotermije za grejanje i hlađenje".
Konferencija se održava u Hotelu Crowne Plaza Beograd, Vladimira Popovića 10, 24.5.2016. godine sa početkom u 9:00 časova.
Odlukom radne grupe Skupštine Komore za sprovođenje zajedničkog evropskog programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije prvi, prepodnevni deo Konferencije, koji se održava u periodu od 09:00 do 11:45 časova uvrštena je u program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

Prisustvo na prvom, prepodnevnom delu konferencije vrednovano je sa 5 bodova za učesnike odnosno sa 10 bodova za predavače koji su članovi Inženjerske komore Srbije.
Konferencija je namenjena odgovornim inženjerima energetske efikasnosti, članovima Inženjerske komore Srbije koji poseduju licencu 381.

Prvi, prepodnevni deo Konferencije biće putem video linka prenošen u regionalnim kancelarijama Komore u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Čačku, Kraljevu i Nišu kako bi se što većem broju članova omogućilo da prate predavanja u okviru Konferencije.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije za prisustvo konferenciji, odnosno praćenje konferencije putem video linka iznosi 600 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om.
Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: šifra konferencije navedena u formi za prijavu i broj licence, model se ne unosi, ostaje prazan.
Potvrda o uplati kotizacije predaje se prilikom registracije, odnosno članovi Komore koji prisustvuju Konferenciji u Hotelu Crowne Plaza treba da pošalju potvrdu o uplati na email adresu strucnousavrsavanje@ingkomora.rs kako bi im bio izvršen pripis bodova.

Program konferencije "Energetska efikasnost u zgradarstvu sa osvrtom na korišćenje geotermije za grejanje i hlađenje" možete preuzeti ovde.

- Prijava za praćenje konferencije putem video linka iz Regionalne kancelarije Komore u Subotici

- Prijava za praćenje konferencije putem video linka iz Regionalne kancelarije Komore u Novom Sadu

- Prijava za praćenje konferencije putem video linka iz Sekretarijata Komore u Beogradu

- Prijava za praćenje konferencije putem video linka iz Regionalne kancelarije Komore u Čačku

- Prijava za praćenje konferencije putem video linka iz Regionalne kancelarije Komore u Nišu

- Prijava za praćenje konferencije putem video linka iz Regionalne kancelarije Komore u Kraljevu