:: Naslovna strana > Vesti > Postupak sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem i primena softverske aplikacije, predavanje u Beogradu sa video prenosom u Nišu i Subotici
 
13.04.2016.
Postupak sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem i primena softverske aplikacije, predavanje u Beogradu sa video prenosom u Nišu i Novom Sadu
 

U organizaciji Komisije za permanentno usavršavanje članova Inženjerske komore Srbije i primenu međunarodnih ugovora, održaće se predavanje na temu “Postupak sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem i primena softverske aplikacije”. Predavanje je iz Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu.

Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore, saglasno Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije.

Predavanje je namenjeno licenciranim inženjerima, nosiocima sledećih licenci:
300, 301, 302, 381, 330, 332, 333, 336, 381, 369, 370, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 381, 350, 351, 352, 353, 381, 381, 400, 401, 430, 432, 434, 436, 469, 470, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 450, 451, 453

Predavanje će se održati u Beogradu, u petak, 15. aprila 2016. godine sa početkom u 15 časova. U Nišu i Novom Sadu je omogućeno praćenje predavanja putem video linka.

Za prisustvo predavanju možete se prijaviti putem sledećih linkova:


- Link za prijavu prisustva u Beogradu,

- Link za prijavu prisustva u Nišu,

- Link za prijavu prisustva u Novom Sadu.