:: Naslovna strana > Vesti > "Upoznavanje clanstva o cenovniku projektantskih usluga za elektro radove na objektima visokogradnje - Uticaj cenovnika za projektovanje i izvodenje kao i primena normativa za elektroradove u gradevinarstvu"
 
13.02.2009.
"Upoznavanje clanstva o cenovniku projektantskih usluga za elektro radove na objektima visokogradnje - Uticaj cenovnika za projektovanje i izvodenje kao i primena normativa za elektroradove u gradevinarstvu"
 
Organizator Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike maticne sekcije projektanata i izvodjaca radova sa regiona Beograd
Tema predavanja "Upoznavanje članstva o cenovniku projektantskih usluga za elektro radove na objektima visokogradnje - Uticaj cenovnika za projektovanje i izvođenje kao i primena normativa za elektroradove u građevinarstvu"
Mesto i termin Četvrtak, 19.februar 2009.god.
Beograd, Kneza Miloša br.7
Dom inženjera Srbije,
sala na III spratu.
(ulaz kod tuckwooda)
početak: 13,00 casova
Predavaci
  • Predrag Stanić, dipl.inž.el.
  • Dragan Stašić, dipl.inž.el.
Cilj Informisanje i upoznavanje članstva o pravilnoj primeni cenovnika u praksi.
Kontakt Svi zainteresovani mogu potvrditi svoje ucešće najkasnije do 19.02.2009. godine do 11:00 časova na e-poštu : vera.bubonja@ingkomora.rs