:: Naslovna strana > Vesti > Konkurs za šefa službe za finansijsko-računovodstvene poslove
 
13.01.2006.
Konkurs za šefa službe za finansijsko-računovodstvene poslove
 
Inženjerska komora Srbije
raspisuje konkurs za

ŠEFA SLUŽBE ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidat treba da ispuni i sledeće uslove:
  • visoka stručna sprema ekonomskog smera;
  • položen ispit za ovlašćenog računovođu;
  • 3 godine radnog iskustva u struci;
  • znanje jednog stranog jezika;
  • poznavanje rada na računaru.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme, sa probnim radom u trajanju od tri meseca.

Prijavu na konkurs sa biografijom i dokazima o ispunjenosti navedenih uslova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, dostaviti na adresu:

INŽENjERSKA KOMORA SRBIJE
Kneza Miloša broj 9
Beograd
Sa naznakom: Prijava za konkurs za prijem u radni odnos.