Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
 
:: Naslovna strana > Arhiva vesti > Program rada i finansijskog plana sekcije ovlašćenih planera
 
12.03.2004. Program rada i finansijskog plana sekcije ovlašćenih planera
 

1. Donošenje programa rada i finansijskog plana sekcije ovlašćenih planera

Na sednici UO IKS treba da bude verifikovan Program rada sekcije planera. Isti je u velikoj meri sihronizovan sa programom rada sekcije urbanista IKS i dimenzioniran prema raspoloživim budžetskim sredstvima planiranim za ovu godinu u skladu sa brojem članova sekcije ovlašćenih planera. Molimo Vas da na ovaj nacrt programa date svoje primedbe i sugestije u najkraćem roku.

A. AKTIVNOSTI NA IMPLEMETACIJI ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

SAVETOVANJA

1. LICENCIRANI PLANERI ČLANOVI KOMISIJA ZA PLANOVE - SEMINARI UZ UČEŠĆE OPŠTINSKE UPRAVE I STRUČNIH SLUŽBI
SP će organizovati jednodnevne i dvodnevne seminare sa instruktažom za članove komisija o stručnoj kontroli koja se obavlja u komisijama, kao i predavanjima o vrstama, sadržaju i proceduri usvajanja prostornih planova.
učesnici - oko 300 pozvanih predstavnika opština u Srbiji
predavači - stručni tim sastavljen od predstavnika Agencije za prostorno planiranje i članova IKS koji su prošli MSP seminare
trajanje - dan ili dva, uvek u drugom centru, počev od aprila 2004., pa svaka tri meseca do kraja godine. Prvi skup biće održan 7. aprila 2004. godine u prostorijama IKS, a drugi na Zlatiboru od 13. - 15. maja 2004. godine.

B. REDOVNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PLANERA ČLANOVA KOMORE

STRUČNI SKUPOVI

2. NACIONALNI, REGIONALNI I STRUČNI SKUPOVI
Očekuje se da će, po zaključku sa sednice IO, članovi IO sekcije do kraja marta dobiti projekte za podršku stručnim skupovima iz oblasti prostornog planiranja. Prvi od njih je na Zlatiboru u periodu od 13. - 15. maja 2004., pod pokroviteljstvom IKS i u saradnji sa Asocijacijom prostornih planera Srbije, Institutom za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Republičkom Agencijom za prostorno planiranje i UN HABITAT programom, pod nazivom Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja sa instruktivnim seminarom Ka prostornom planu opštine i prezentacijom programa Jačanje kapaciteta lokalne samouprave sa primenom tehnika za lokalno planiranje razvoja. Procena je da će se održati još 3 skupa u toku ove godine (molimo Vas da kandidujete skupove, uz detaljnu prateću informaciju).

3. Tri TRIBINE u Nišu, Novom Sadu i Čačku povodom CENOVNIKA ZA UGOVARANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

C. IZDAVAŠTVO

4. Bilten Sekcije (do pokretanja Biltena IKS)

D. MEĐUNARODNI KONTAKTI

5. KONGRESI
Suorganizacija i pomoć kroz delimično pokriće troškova za ISOCARP Kongres u Ženevi u septembru 2004. kao i drugih skupova i kongresa.

E. UPUTSTVA, ODLUKE, PROGRAMI I PRIRUČNICI

6. Priprema, usvajanje i donošenje CENOVNIKA ZA UGOVARANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA (Projekat u toku)

7. PRIRUČNIK za polaganje stručnog ispita za ovlašćenog planera za 2004. godinu

8. PROGRAM ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA za 2005. godinu

9. PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA za 2005. godinu

F. RADNE SEDNICE, SKUPŠTINE I AKTIVNOSTI PO OBAVEZAMA IZ STATUTA

10. REDOVNE SEDNICE IO SEKCIJE za 2004. godinu održavaće se dvomesečno u različitim centrima, uz prigodan stručni skup ili razmatranje neke aktuelne planerske teme, problematike važne za članove Komore i druge stručne teme, samostalno ili u saradnji sa Sekcijom odgovornih urbanista

11. "SKUPŠTINA" SEKCIJE PLANERA i izbor delegata za Skupštinu Komore u junu mesecu (Zlatibor, 13. - 15. maj 2004.)

G. OSTALE AKTIVNOSTI

12. GODIŠNJE NAGRADE SEKCIJE PLANERA

13. * AKTIVNOSTI KOJE NISU NAVEDENE U PROGRAMU A U TOKU GODINE IH KAO PROJEKTE PRIHVATI I ODOBRI IZVRŠNI ODBOR SEKCIJE


Predsednik IO Sekcije Ovlašćenih planera
dr Dejan Đordević
 
 
 
 
 
29. novembar 2022.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (26)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

peri

iksmobnet


hram
 
Literatura