:: Naslovna strana > Vesti > Poručivanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije preko internet portala Inženjerske komore Srbije
 
10.12.2015.
Poručivanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije preko internet portala Inženjerske komore Srbije
  Od 10.12.2015. godine moguće je poručivanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije preko internet portala Inženjerske komore Srbije koji je neophodan prilikom predavanja tehničke dokumentacije u digitalnom obliku, a u okviru postupka izdavanja elektronskih građevinskih dozvola. Kako bi svojim članovima ponudila lak i brz postupak dobijanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata Inženjerska komora Srbije zaključila je sa Privrednom komorom Srbije, kao ovlašćenim sertifikacionim telom, Ugovor o formiranju registracionog autoriteta, između Inženjerske komore Srbije i Privredne komore Srbije, kao i Ugovor o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Inženjerska komora Srbije kao registracioni autoritet vrši prijem i proveru zahteva za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata, prosleđuje ih na obradu Privrednoj komori Srbije i izdaje gotove kvalifikovane elektronske sertifikate Privredne komore Srbije svojim članovima.

Predaja zahteva za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata kao i preuzimanje gotovih sertifikata može se vršiti u Sekretarijatu Inženjerske komore Srbije u Beogradu kao i u svim regionalnim kancelarijama Komore.

Adrese i kontakt podatke Sekretarijata i svih regionalnih kancelarija Inženjerske komore Srbije možete pogledati na sledećem linku.

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije preko internet portala Inženjerske komore Srbije može da izvrši svaki član koji je registrovan na portalu Komore.

Prijava na sistem - portal Inženjerske komore Srbije vrši se na sledećem linku.

Na sistem se može prijaviti svaki član Komore koji je prethodno izvršio registraciju i izabrao željeno korisničko ime i lozinku.

Uputstvo za registraciju na sistemu Komore, promenu lozinke i dobijanje korisničkog imena ukoliko je isto zaboravljeno

Registracija na sistem Komore se vrši putem sledećeg linka.

Ukoliko je član Komore već registrovan a zaboravio je korisničko ime i/ili lozinku može poslati zahtev da mu se na email adresu pošalju korisničko ime ili može sam da promeni lozinku.

Slanje korisničkog imena na email adresu može se zatražiti na sledećem linku.

Promena lozinke može se izvršiti na sledećem linku.

Nakon uspešno izvršene prijave na sistem član koji želi da poruči kvalifikovani elektronski sertifikat treba da izabere opciju "Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata - novo". Izborom ove opcije prikazuje se strana koja sadrži uputstvo i tastere za poručivanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Procedura izdavanja novog kvalifikovanog elektronskog sertifikata je veoma jednostavna:

1. Izaberite opciju koja vam odgovara i to: FIZIČKO lice ili PRAVNO lice (izdavanje sertifikata za ovlašćeno lice u firmi). Klikom na željeno polje dobićete formu Zahteva.

2. Ukoliko je potrebno, pogledajte korisničko uputstvo u gornjem levom uglu forme Zahteva.

3. Popunite formu Zahteva, proverite podatke i kliknite na opciju "Potvrdite zahtev". Nakon toga dobićete opciju da odštampate popunjen Zahtev, Ugovore i Profakturu. Odštampajte popunjen Zahtev, Ugovore (2 primerka) i Profakturu

4. Zahtev i Ugovore overite (ličnim pečatom člana Komore za fizičko lice odnosno pečatom firme za pravno lice/ovlašćeno lice u firmi), potpišite i sa pratećom dokumentacijom (naznačenom u samoj formi zahteva) dostavite u Sekretarijat inženjerske komore Srbije, odnosno u neku od regionalnih kancelarija Komore (poštom ili lično).

Po prijemu kompletne dokumentacije i registrovanoj uplati Sertifikaciono telo proizvodi sertifikat, i on se sa pratećom dokumentacijom dostavlja u Sekretarijat Inženjerske komore Srbije, odnosno u regionalnu kancelariju Komore, u zavisnosti od željenog mesta preuzimanja naznačenog prilikom popunjavanja Zahteva.

Lice kojem se sertifikat izdaje biće obavešteno kada sertifikat stigne u Sekretarijat komore odnosno u regionalnu kancelariju, gde korisnik preuzima sertifikat isključivo LIČNO uz važeću ličnu kartu.

Tehnička podrška korisnicima kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije kao i uputstva i druga dokumentacija dostupna su na sledećem linku.