:: Naslovna strana > Vesti > Objavljena je Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (betonski čelik, armaturne mreže i rešetkasti nosači)
 
10.09.2015.
Objavljena je Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (betonski čelik, armaturne mreže i rešetkasti nosači)
 

U "Službenom glasniku RS", br. 35/2015. objavljena je Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (betonski čelik, armaturne mreže i rešetkasti nosači). Prema navedenoj Uredbi, u prelaznom periodu od prve godine, proizvođač čelika za armiranje betona dužan je da pre isporuke na tržište Republike Srbije sačini DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI sa priloženim IZVEŠTAJEM O ISPITIVANJU. Izveštaj o ispitivanju čelika za armiranje betona (hemijski sastav, zavarivost i mehaničke osobine) izdaje akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, koje ispunjava uslove utvrđene standardom SRPS ISO/IEC 17025. Prilikom utvrđivanja ispunjenosti zahteva u pogledu kvaliteta koje mora da ispuni čelik za armiranje betona (betonski čelik, zavarena mreža, rešetkasti nosač) iz Uredbe, nadzor ne prihvata upotrebu čelika za armiranje betona bez Deklaracije o usaglašenosti. Uredba se primenjuje od 15. maja 2015. godine.

Uredbu o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (betonski čelik, armaturne mreže i rešetkasti nosači) možete preuzeti ovde