:: Naslovna strana > Vesti > Konkurs za godišnje nagrade Inženjerske komore Srbije
 
10.05.2016.
Konkurs za godišnje nagrade Inženjerske komore Srbije
  Inženjerska komora Srbije dodeljuje godišnje nagrade članovima Komore i drugim licima, kao priznanje i stimulaciju za uspeh i napredak u struci, i to u tri kategorije:
- za životno delo,
- za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore i
- za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere

Nagrade Komore se laureatima dodeljuju na svečanosti povodom obeležavanja Dana Komore, 14. juna 2016. godine. Predlozi kandidata za dodelu ovih nagrada se mogu dostaviti najkasnije do 30. maja 2016. godine, poštom ili lično, na adresu: Inženjerska komora Srbije, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II, 11000 Beograd.

Pravo podnošenja predloga za dodelu nagrada imaju svi organi i tela Inženjerske komore Srbije, matični fakulteti kao i najmanje 24 člana Komore.
Predlog kandidata treba da sadrži naziv predlagača sa potpisom ovlašćenog lica, lično ime kandidata, zanimanje, godine života, mesto prebivališta i adresu stana, i radnu biografiju i ostvarenja u struci. Uz predlog kandidata, potrebno je dostaviti i izjavu o prihvatanju kandidature za dodelu nagrada Komore. Detaljnije informacije o uslovima i postupku predlaganja kandidata, nalaze se na Internet stranici Komore: http://www.ingkomora.rs/akti/, gde su objavljeni Odluka i Pravilnik o postupku dodele nagrada.

Za nagrade će konkurisati samo blagovremene i potpune prijave kandidata.