:: Naslovna strana > Vesti >Održana Peta redovna sednica Skupštine Komore
 
10.05.2010.
Održana Peta redovna sednica Skupštine Komore
  Peta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije, održana je u subotu, 08. maja 2010. godine u Institutu "Niška Banja"- Stacionar "Radon", u Niškoj Banji. Sednici je prisustvovalo 66 od 120 članova Skupštine. Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, prof. dr Milisav Damnjanović, dipl.inž.arh. Prisutne su pozdravili Dragoslav Ćirković, predsednik Gradske opštine Medijana, doc. dr Dragan Đorđević, zamenik direktora Instituta "Niška Banja"- Stacionar "Radon" i Aleksandar Buđevac, arhitekta.

Na Petoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije donete su sledeće odluke:
  • Usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije u 2009. godini;
  • Doneta je Odluka o naknadi za izdavanje licenci;
  • Doneta je Odluka o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2010. godini;
  • Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije u 2009. godini;
  • Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije u 2009. godini;
  • Izabran je predsednik i član Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije. Za predsednika Nadzornog odbora, izabran je Gligor Obrenović, dipl.građ.inž., a za člana Nadzornog odbora, izabran je prof. dr Titoslav Živanović, dipl.inž.maš.
  • Usvojen je Izveštaj o prisustvovanju članova Skupštine Inženjerske komore Srbije, u ovom sazivu, na četiri do sada održane redovne sednice.

Slike sa Pete redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije možete pogledati ovde.