:: Naslovna strana > Vesti > Baza podataka investitora sa velikom licencom
 
09.06.2016.
Baza podataka investitora sa velikom licencom
  Baza podataka o firmama koje su licencirane da projektuju i grade velike objekte kao što su brane, rafinerije, termoelektrane, aerodromi, luke, a za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dostupna je od sada svim investitorima na sajtu www.gradjevinskedozvole.rs

U bazi podataka nalazi se spisak svih projektanata i izvođača radova koji imaju tzv. veliku licencu, koju izdaje Ministarstvo, a koji su propisani u članu 133. Zakona o planiranju i izgradnji.

Taj član predviđa da Ministarstvo građevinarstva izdaje građevinsku dozvolu za objekte kao što su visoke brane i akumulacije, aerodromi, luke, državni putevi prvog i drugog reda, naftne rafinerije, regionalne deponija, termoelektrane snage veće od 10 MW, stadioni kapaciteta većeg od 20.000 gledalaca, kao i za druge slične objekte.

U narednom koraku, baza podataka će biti integrisana u softverski sistem za elektronsku objedinjenu proceduru.