:: Naslovna strana > Vesti > Upravljanje projektima
 
09.06.2006.
Upravljanje projektima
  Na osnovu zahteva velikog broja članova Komore, u okviru projekta permanentnog usavršavanja članova Komore biće održano sledeće predavanje:

"Upravljanje projektima"
u Beogradu, 17. juna 2006. godine,
Kneza Miloša 7A, III sprat,
početak: 10:00 časova

Evidencija članova počinje u 9:30 časova.

Predavači:
Dr Goran Ćirović
Mr Darko Plamenac

Kratak opis kursa:
Pojam i vrste projekata, osnovni koncepti upravljanja projektima, planiranje u građevinarstvu, savremene metode i tehnike upravljanja projektima, upravljanje ugovaranjem izvođenja građevinskih radova, upravljanje projektima prema američkom Institutu za upravljanje projektima, administrativni i proceduralni tokovi pojedinih vremenskih etapa u realizaciji projekta (od inicijative do konačnog završetka), softverski paketi za upravljanje projektima, sličnosti i razlike u procesu planiranja i upravljanja građevinskim projektima primenom softverskih paketa Microsoft Project i Primavera Project Planner (hijerarhijske strukture, mrežno planiranje, resursi, tipovi proračunavanja aktivnosti, troškovi, čuvanje i prenos podataka), osnovni principi i karakteristike rada u softverskim paketima za upravljanje projektima.

Cilj kursa i očekivani rezultati:

Cilj kursa je da građevinski inženjeri ovladaju procedurama upravljanjem projektima. Kurs treba da omogući da se upravljanje projektima, i to upravljanje vremenom, troškovima, kvalitetom, komunikacijama, rizikom i snabdevanjem prouči sa aspekta investitora, izvođača i zainteresovanih.

Predavanje je besplatno uz člansku kartu za članove Komore. Kotizacija za sve zainteresovane posetioce, koji nisu članovi Komore, iznosi 1000,00 dinara i uplaćuje se na sledeći račun:

160-40916-33, poziv na broj: 08

Budući da je broj mesta ograničen, molimo Vas da se najkasnije do 15.juna 2006.godine do 12h prijavite za prisustvovanje predavanju na e-mail:

ana@ingkomora.org.yu
(navesti ime, prezime i broj licence)
ili na telefon:
011/3229-228