:: Naslovna strana > Vesti > Beogradska internacionalna nedelja arhitekture - BINA 2016, ciklus predavanja "Suočavanje"
 
09.05.2016.
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture - BINA 2016, ciklus predavanja "Suočavanje"
 

U organizaciji Inženjerske komore Srbije - Regionalnog centra Beograd, regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture, i Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, održati predavanja iz Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu.

Predavanja su vrednovana sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore, saglasno Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju.

Predavanja su namenjena licenciranim inženjerima arhitektonske struke.

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture - BINA 2016

ciklus predavanja "Suočavanje"

Prijavljivanje na predavanja vrši se putem sledećih linkova: