:: Naslovna strana > Vesti > Anketni Konkurs za idejno grafičko rešenje za znak i logo Godišnjeg skupa urbanista Srbije "Forum urbanum"
 
09.04.2015.
Anketni Konkurs za idejno grafičko rešenje za znak i logo Godišnjeg skupa urbanista Srbije "Forum urbanum"
  Sekcija urbanista Inženjerske komore Srbije raspisuje anketni Konkurs za idejno grafičko rešenje za znak i logo Godišnjeg skupa urbanista Srbije "Forum urbanum".

Predmet Konkursa je grafičko rešenje znaka i logotipa skupa urbanista Srbije "Forum urbanum", koji jednom godišnje organizuje Sekcija urbanista Inženjerske komore Srbija.

Cilj Konkursa je da se između ponuđenih autorskih predloga odabere kvalitetno, originalno i jednostavno rešenje znaka i logotipa, primenljivo na svim savremenim sredstvima poslovne i vizuelne komunikacije.

Zadatak učesnika konkursa je formiranje predloga idejnog rešenja znaka i logotipa skupa sa punim nazivom (Godišnji skup urbanista Srbije "Forum urbanum") i skraćenim nazivom (FORUM URBANUM), ispisanim ćiriličnim pismom. Engleska verzija treba da sadrži naziv Annual Meeting of Urban Planners of Serbia "FORUM URBANUM". Znak i logo treba prikazati u kolor i crno-beloj varijanti.

Obavezni Sadržaj konkursnog rada:
- Idejno rešenje znaka i logotipa na 2 A4 formata;
- Prikaz moguće primene znaka-logotipa na različitim medijima: kompakt disku, plakatu, memorandumu, u prigodnoj razmeri za izlaganje, na najviše 3 priloga A4;
- CD sa elektronskom verzijom rešenja znaka i logotipa (300dpi, jpg, tiff, pdf);
- Tekstualno obrazloženje;
- Zapečaćenu kovertu sa podacima o autoru.

Uputstvo za predaju rada:
Konkursni rad mora biti potpisan šifrom u donjem desnom uglu svih listova, autorskoj koverti i na CD-u. Šifra treba da bude formirana od 5 slovnih i/ili brojčanih karaktera, koji ni na jedan način ne ugrožavaju anonimnost učesnika.
U koverti za predaju rada obavezno se nalazi i zatvorena koverta sa naznakom "Podaci o autoru", koja se otvara po završetku žiriranja i sadrži sledeće podatke:
1. šifra pod kojom se autor prijavio;
2. ime i prezime;
3. JMBG (broj licence, ukoliko je ima);
4. kontakt telefon;
5. adresa elektronske pošte i
6. izjava o autorstvu.

Nagrada za pobednika konkursa je primena autorskog rešenja, set stručnih publikacija čije je izdavanje podržala IKS i plaćen boravak autora na skupu Forum Urbanum 2015 na Borskom jezeru.

Konkurs je otvoren od 09.04.2015. godine do 08.05.2015. godine.

Autorska rešenja vrednovaće Žiri Izvršnog odbora Sekcije urbanista, proširen do neparnog broja članova. Odluka o pobedničkom rešenju doneće se većinom glasova. Takođe, žiri zadržava pravo da ne odabere ni jedno od ponuđenih predloga.

Sekretar Žirija je Ivana Lazin, referent Sekcije urbanista.

O izboru najboljeg idejnog rešenja Žiri će odlučivati sredinom maja meseca 2015. godine. Objavljivanje rezultata konkursa, izložba radova i prezentacija rešenja od strane autora biće organizovani na skupu FORUM URBANUM na Borskom jezeru, od 10.do 12. juna 2015. godine.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog Konkursa.
Jedan kandidat može učestvovati sa više predloga, ali svaki mora biti dostavljen posebno, sa posebnom šifrom i prema svim pravilima Konkursa.
Autori neće potraživati naknadu za izradu konkursnog rada, niti po osnovu autorskih prava prilikom dalje primene njihovog grafičkog rešenja. Sekcija urbanista IKS ima obavezu da objavi autora rešenja ukoliko ono bude korišćeno za dalju upotrebu.

Autor prvonagrađenog rešenja je obavezan da Inženjerskoj komori Srbije, Sekciji urbanista dostavi grafičko rešenje u vektorskom obliku kao i osnovne elemente iz knjige grafičkih standarda.

Raspisivač, Sekcija urbanista IKS, stiče pravo da izabrano idejno rešenje koristi u celini ili delimično.

Konkursni materijal se ne vraća autorima i ostaje u arhivi Sekcije urbanista IKS.

Konkursni rad šalje se poštom ili dostavlja lično do 08.maja 2015, u 14 sati, na adresu :

Inženjerska komora Srbije
Bulevar vojvode Mišića 37/II
11000 Beograd
Republika Srbija
Sekcija urbanista - za konkurs