:: Naslovna strana > Vesti >Predavanje "Gromobranska i prenaponska zaštita"
 
08.11.2007.
Predavanje "Gromobranska i prenaponska zaštita"
  U organizaciji regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike matične sekcije izvođača radova sa rergiona Subotica, održaće se predavanje na temu: "Gromobranska i prenaponska zaštita" Koje će se održati u četvrtak, 15.11.2007.god. u zgradi Otvorenog Univerziteta, na prvom spratu , sala broj 213, Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15 .

PROGRAM

  • 10.00 - 10.15 Registracija učesnika
  • 10.15 - 10.20 Pozdravna reč organizacionog odbora
  • 10.20 - 11.30 Posledice atmosferskog pražnjenja
  • 11.30 - 12.00 Zaštitne mere
  • 12.00 - 12.15 Pauza
  • 12.15 - 13.30 Propisi, uputstva za projektovanje
  • 13.30 - 14.00 Iskustva u implementaciji prema projektnoj dokumentaciji
  • 14.00 - Diskusija, koktel

Predavač Ana Krakovski dipl. inženjer elektrotehnike

Cilj predavanja je edukacija i informisanje inženjera sa problemima atmosferskog pražnjenja, zaštitnim merama i razmena iskustava.

Pozivamo sve članove da najkasnije do srede 14.11.2007.god. do 14.00 časova potvrde svoje učešće na tel. 024/ 671-525, kao i na e-mail ingkomsu@ingkomora.org.yu kontakt osoba: Nada Vukmirica.

Za članove Komore prisustvo je besplatno.