:: Naslovna strana > Vesti >Seminar :"SEE Electrical CADdy++, savremen alat za računarski podržanoprojektovanje u elektrotehnici"
 
08.10.2008.
Seminar :"SEE Electrical CADdy++, savremen alat za računarski podržanoprojektovanje u elektrotehnici"
  Kompanija IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana, distributer i razvojni partner programske opreme u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Makedoniji i Albaniji kompanije IGE-XAO, Francuska, koja je svetski lider u oblasti računarski podržanog projektovanja u elektrotehnici organizuje sa partnerom PeLCer d.o.o., Srbija seminar na temu:

"SEE Electrical CADdy++, savremen alat za računarski podržanoprojektovanje u elektrotehnici" sreda, 15.oktobar 2008. godine, Svečana sala, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad Trg Dositeja Obradovića br.6 Od: 11,00 - 15,00 h
Program :
 • 11,00 - 11,10 Prezentacija Fakulteta Tehničkih nauka Novi Sad (prof. dr Vladimir Katić, FTN)
 • 11,10 - 11,30 Prezentacija preduzeća IB-PROCADD d.o.o. i principala IGE-XAO (g. Edvard Sternad, IB-PROCADD d.o.o.)
 • 11,30 - 11,45 Prezentacija preduzeća PeLCer d.o.o. (g.Stipan Đurakovič, PeLCeR d.o.o.)
 • 11,45 - 12,00 SEE Electrical/CADdy++, funkcionalnosti i razvoj (g.Andrej Orešnik, IB-PROCADD d.o.o.)
 • 12,00 - 13,00 SEE Electrical/CADdy++, funkcionalnosti i razvoj (g.Andrej Orešnik, IB-PROCADD d.o.o.)
 • 13,00- 13,30 Pauza / koktel
 • 13,30 -13,50 Budućnost projektovanja u elektrotehnici uz program SEE Electrical/CADdy++ (g.Edvard Sternad, IB-PROCADD d.o.o.)
 • 13,50 - 14,20 SEE Electrical/CADdy++ u odnosu na CAD programe (g.Stipan Đuraković, PeLCer d.o.o.)
 • 14,20 - 14,35 Specialne cene programa SEE Electrical/CADdy++ u R Srbiji (g.Andrej Orešnik, IB-PROCADD d.o.o.)
 • 14,35 - 14,45 Zahvala preduzeća IB-PROCADD d.o.o. i uradna predaja certifikata edukacijskih licenci Fakulteti tehničkih nauka Novi Sad (g.Edvard Sternad, IB-PROCADD d.o.o.)
 • 14,45 -14,50 Izvlačenje nagrade u vrednosti od 500 €, to jest samostalan modul House Installation.
Pored upoznavanja sa osnovnim karakteristikama i mogućnostima programskog paketa SEE Electrical/CADdy++, prisutni će biti upoznati sa radom i benefitima koje profesionalni program za projektovanje nudi.

Svi zainteresovani mogu potvrditi svoje učešće najkasnije do 14.11.2008. godine
do 12:00 časova na e-stranici www.caddy-electrical.net ili www.pelcer.info.
Takođe se možete prijaviti i na e-mail caddy@ibprocadd.si ili info@pelcer.info,
gde možete dobiti i nagradni listić, koji će se predavati na seminaru.