:: Naslovna strana > Vesti >Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma
 
24.11.2007.
"Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma"
  Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 12. Statuta Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 88/05), i Programa rada sekcije za 2007. godinu,Izvršni odbor Matične sekcije urbanista Inženjerske komore Srbije doneo je 23.11.2007. godine Odluku o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma koji su od interesa za članove Komore.

OPŠTE NAPOMENE

Konkurs će se objavljivati najmanje dva puta godišnje. Primalac sredstava će potpisati ugovor o sufinansiranju sa IKS-e. TEMATSKE OBLASTI: Na osnovu Programa rada Matične sekcije urbanista za 2007. godinu koji je usvojen na sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije, Konkurs za sufinansiranje projekata raspisuje se za sledeće oblasti:

1) STRUČNE PUBLIKACIJE, SOFTWER
2) UČEŠĆE ČLANOVA MSU NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA
3) INDIVIDUALNE AKCIJE I PROJEKTI
4) AKTIVNOSTI IZ USVOJENOG PROGRAMA SEKCIJE ZA KOJE SE REALIZACIJA PLANIRA PO KONKURSU
OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1.Inženjerska komora Srbije, Matična sekcija urbanista, je po osnovu sufinansiranja projekata :
a) suizdavač,
b) suorganizator.

2. Na Konkurs se mogu prijaviti:
a. članovi Matične sekcije urbanista IKS;
b. ostali članovi Inženjerske komore Srbije,
c. izuzetno i ostala zainteresovana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u oblasti urbanizma

3.Projekti se sufinansiraju u iznosu do 30%, od ukupne cene projekta.
Izuzetno projekti se mogu sufinansirati i u većem procentu. Procenat sufinansiranja od strane Matične sekcije urbanista treba da bude proporcionalan zastupljenosti urbanističke komponente u aktivnosti za koju se traže sredstva.

4.Za manifestacije i aktivnosti koje su u celini ili delovima održane pre raspisivanja ovog konkursa ne mogu se podnositi zahtevi.

5. Projekti za koje se konkuriše, moraju biti završeni do 31.marta 2008.

6.Nakon okončanja projekta, odnosno aktivnosti, primalac finansijskih sredstava podnosi, Komisiji za sufinansiranje projekata:
 • Izveštaj o postignutim stručnim efektima,
 • Specifikaciju troškova za procentualni deo koji je finansirala MSU,
 • Štampani materijal koji je pratio aktivnost u tiražu iz ugovora (zbornik radova, publikacija, knjiga, CD, audio - video zapis i sl...),
 • Mogućnost o načinu neposrednog korišćenja rezultata sufinansiranog projekta od strane članova MSU.
7. Sredstva se odobravaju u bruto iznosu.

8. Pravo učešća na Konkursu nemaju pravna i fizička lica koja nisu ispunila ugovorne obaveze iz prethodnih konkursa za sufinansiranje projekata Inženjerske komore Srbije.

MERILA (KRITERIJUMI) ZA UTVRĐIVANjE PRIORITETA ZA SUFINANSIRANjE:
 • Usklađenost sa Programom rada Sekcije,
 • Neposredni doprinos unapređenju urbanističke struke,
 • Doprinos strukovnom informisanju članova Matične sekcije urbanista IKS,
 • Afirmacija postignutih vrednosti urbanizma i primera iz prakse urbanističkog planiranja.
 • Doprinos rešenju konkretnih problema iz prakse
 • Doprinos prezentaciji domaćih i međunarodnih iskustava
 • Doprinos edukaciji članova Matične sekcije urbanista IKS
 • Doprinos kriterijumima i normativima iz oblasti urbanističkog planiranja
 • Postojanje interesovanja članova Matične sekcije urbanista IKS za odvijanje aktivnosti.
 • Broj očekivanih direktnih učesnika
 • Broj potencijalnih korisnika rezultata sufinansiranih aktivnosti i projekata
 • Praktična upotrebljivost sufinansiranog projekta za pojedinačne članove MSU.
 • Mogućnost afirmacije IKS-e kroz pomognuti projekat.
 • Kod jednako vrednovanih prijava na Konkurs prednost se daje učesnicima Konkursa kojima se prvi put dodeljuju sredstva.
SADRŽAJ PRIJAVE:
 • Podnosilac zahteva
 • Vrsta aktivnosti
 • Naziv teme
 • Nosilac aktivnosti (organizator i ili realizator)
 • Imena rukovodioca aktivnosti
 • Pokrovitelj aktivnosti (ukoliko postoji)
 • Predlog oblika i način neposrednog korišćenja rezultata sufinansiranog projekta od strane članova MSU.
 • Vreme odvijanja i završetka aktivnosti
 • Mesto odvijanja aktivnosti
 • Numerički podaci o broju učesnika, tiražu ...
 • Očekivani stručni efekti aktivnosti
 • Procena ukupno potrebnih finansijskih sredstava
 • Specifikacija predviđenih troškova
 • Okvirni iznos sredstava koji se očekuje od MSU
 • Ostali izvori finansiranja ukoliko postoje
 • Broj žiro računa preko koga se obavlja finansiranje aktivnosti
 • Uz zahtev za dobijanje finansijske podrške udruženjima i drugim organizacijama građana, prilaže se:
 1. Spisak članova udruženja ili organizacija - podnosioca prijava (u digitalnom ili analognom obliku);
 2. Izvod iz zapisnika nadležnog organa o izboru organa uprave i odgovornog lica;
 3. Dokaz o registraciji;
 4. Plan i program rada organizacije za godinu u kojoj se realizuje projekat;
1. Za odobravanje sredstava ostalim pravnim licima potrebno je da je doneta odluka nadležnog organa o realizaciji aktivnosti sa definisanim:
 • timom učesnika i organizatora,
 • operativno - tehničkim uslovima,
 • obezbeđenim prostorom i
 • tehničkim preduslovima.
2.Drugi elementi od značaja za aktivnost Rok za dostavljanje prijava: 30 dana od dana oglašavanja u dnevnom listu. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Formular prijave za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma može se preuzeti ovde .

Prijave dostaviti poštom ili lično na adresu Inženjerske komore Srbije, Ulica Kneza Miloša 9, Beograd, II sprat, sa naznakom "Za konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma".

Telefon za informacije 011/3229-228 i 3248-585 sajt Inženjerske komore Srbije, odeljak Matične sekcije urbanista http://www.ingkomora.org.yu/urbanisti/