:: Naslovna strana > Vesti > Drugi srpski kongres o putevima
 
08.06.2016.
Drugi srpski kongres o putevima
  U organizaciji Srpskog društva za puteve "Via-Vita" i JP "Putevi Srbije" u periodu od 9. do 10. juna 2016. godine održaće se Drugi srpski kongres o putevima. Kongres se održava u Hotelu Crowne Plaza, u Beogradu.

Odlukom radne grupe Skupštine Komore za sprovođenje zajedničkog evropskog programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije ovaj kongres je uvršten u program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

Prisustvo na kongresu vrednovano je sa po 3 boda za učesnike, po danu učešća na Kongresu, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Inženjerske komore Srbije.
Konferencija je namenjena licenciranim inženjerima članovima Inženjerske komore Srbije nosiocima licenci: 100, 201, 202, 203, 370, 310, 312, 313, 315, 316 i 317.

Više informacija o kongresu i visini i načinu uplate kotizacije Srpskog društva za puteve "Via-Vita" možete pogledati na linku www.kongresoputevima.rs/prijava_php_cyr.html

Kotizacija Inženjerske komore Srbije za prisustvo kongresu, iznosi 600 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija važi za oba dana kongresa.
Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: 10176 i broj licence, model se ne unosi, ostaje prazan.
Potvrda o uplati kotizacije predaje se prilikom registracije na početku kongresa.

Važna napomena: Svi članovi Inženjerske komore Srbije koji učestvuju na kongresu moraju izvršiti prijavu na info pultu kako bi im bili pripisani pripadajući bodovi. Prilikom prijave neophodno je navesti broj licence koju član Komore poseduje.