:: Naslovna strana > Vesti > Ciklus predavanja na temu "Stanovanje Roma na prelazu iz 20. u 21. vek", u Beogradu
 
08.04.2016.
Ciklus predavanja na temu "Stanovanje Roma na prelazu iz 20. u 21. vek", u Beogradu
  U organizaciji Odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za proučavanje života i običaja Roma održaće se ciklus predavanja na temu

"Stanovanje Roma na prelazu iz 20. u 21. vek".

u Galeriji nauke i tehnike
Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu
Ulica Đure Jakšića broj 2
u aprilu 2016. godine

Ciklus predavanja je vrednovan sa ukupno 5 bodova za učesnike za prisustvovanje jednom od predavanja u okviru pomenutog ciklusa, a za predavače ukupno 10 bodova i uvršćeno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: šifra predavanja, kao i broj bilo koje licence; model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan organizacije seminara.

1. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Prikaz istraživanja akademika Milana Lojanice o najnižem stambenom fondu Beograda sredinom dvadesetog veka" vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6814&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno odgovornim urbanistima - 200, 201, 202, 203; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim projektantima - 300, 301, 302, 381.

2. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Stambena isključenost Roma u Jugoistočnoj Evropi i Srbiji" vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6815&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno odgovornim planerima - 100; odgovornim urbanistima - 200, 201; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim projektantima - 300.

3. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Mapiranje romskih naselja Beograda 2000. godine" vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6816&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno odgovornim planerima - 100; odgovornim urbanistima - 200, 201; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim projektantima - 300.

4. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Istraživanje inicijativa za preseljenje romskog naselja "Gazela" 2004-2008." vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6817&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno odgovornim planerima - 100; odgovornim urbanistima - 200, 201.

5. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Analiza stambenih sklopova romske kuće" vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6818&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno odgovornim urbanistima - 200, 201, odgovornim izvođačima - 300 i odgovornim projektantima 400.

6. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Tradicionalne bajte i okućnice Roma u Podunavlju" vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6819&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno odgovornim urbanistima - 200, 201; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim projektantima - 300.

7. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Energetske karakteristike romske kuće" vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6820&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim projektantima - 300; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim izvođača radova - 400.

8. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Samogradnja i romska kuća" vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6821&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno odgovornim planerima - 100; odgovornim urbanistima - 200, 201; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim projektantima - 300; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim izvođačima radova - 400.

9. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Socijalno stanovanje i Romi" vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6822&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno odgovornim planerima - 100; odgovornim urbanistima - 200, 201; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim projektantima - 300.

10. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Rodna neravnopravnost u stanovanju Roma" vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6823&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno odgovornim planerima - 100; odgovornim urbanistima - 200; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim projektantima - 300.

11. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju na temu "Pravni aspekti stanovanja Roma u nelegalno izgrađenim ili naseljenim objektima" vrši se putem Interneta na sledećoj strani:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6824&prijava=1&post=0

Ovo predavanje je namenjeno odgovornim planerima - 100; odgovornim urbanistima - 200, 201; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim projektantima - 300; diplomiranim inženjerima arhitekture, odgovornim izvođačima radova - 400; diplomiranim inženjerima graditeljskog menadžmenta, odgovornim izvođačima radova - 419.