:: Naslovna strana > Vesti > Rukovodstvo Komore podnelo urgenciju potpredsednici Vlade i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorani Mihajlović, za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komore
 
08.02.2016.
Rukovodstvo Komore podnelo urgenciju potpredsednici Vlade i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorani Mihajlović, za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komore
  Rukovodstvo Inženjerske komore Srbije, predsednik Upravnog odbora i predsednik Inženjerske komore Srbije prof. dr Milisav Damnjanović, predsednik Skupštine prof. dr Dragoslav Šumarac i predsednik Nadzornog odbora prof. dr Vlastimir Radonjanin, uputili su potpredsednici Vlade i resornoj ministarki dopis u vezi pribavljanja saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komore. Naime, postupajući prema nalozima Radne grupe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koja je izvršila nadzor nad zakonitošću rada Inženjerske komore Srbije, Komora je izvršila izmene i dopune Statuta Komore, u svemu na način kako joj je naloženo. S tim u vezi, a saglasno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Komora je po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i graditeljstvo, dana 12. novembra 2015. godine, uputila Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Odluku o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije na saglasnost. Kako se ni nakon tri meseca od dostavljanja predmetne Odluke, resorno Ministarstvo nije izjasnilo, potpredsednici Vlade i ministarki je upućen predmetni dopis.
Dopis br. 494 od 04.02.2016. godine mozete pogledati ovde.