:: Naslovna strana > Vesti > Poziv za učešće na 6-tom TRIJENALU ARHITEKTURE - NIŠ 2015.
 
07.08.2015.
Poziv za učešće na 6-tom TRIJENALU ARHITEKTURE - NIŠ 2015.
  Pozivaju se arhitekte, članovi Inženjerske komore Srbije Regionalnog centra Niš, kao i ostale arhitekte članovi Inženjerske komore Srbije, koji su projektovali ili izveli objekte na teritoriji koju pokriva Regionalni centar Niš i studenti arhitekture, da uzmu učešće na 6-tom Trijenalu arhitekture - Niš 2015. Trijenale se održava u sklopu Manifestacije "16. Dani arhitekture Niša"od 13. oktobra do 08. novembra 2015.g., koju organizuju Društvo arhitekata Niša i Inženjerska komora Srbije - regionalni odbori podsekcija diplomiranih inženjera arhitekata regionalnog centra Niš.

Za Trijenale se prijavljuju radovi koji su projektovani i realizovani u periodu od 2012 - 2015. (uključujući i 2015.) i to u sledećim kategorijama:
1. Arhitektonski projekti - realizacije
2. Arhitektonski projekti
3. Enterijeri - realizacije
4. Studentski radovi
5. Publikacije iz oblasti arhitekture

Odlukom Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije br. 1853/1-9.5. od 8.06.2015.g. manifestacija 16. Dani arhitekture Niša 2015 - Trijenale arhitekture Niš 2015. uvrštena je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programaza 2015. godinu, čime je utvrđeno vrednovanje sa 10 bodova za autore izloženih radova na Trijenalu arhitekure- Niš 2015.

Prijava za učešće na Trijenalu, koje se održava od 13. do 18. oktobra 2015.g. u Galeriji Srbija u Nišu, podnose se na obrascu koji možete preuzeti ovde ili koji možete preuzeti u prostorijama Društva arhitekata Niša (ul. Generala Milojka Lešjanina 52, Niš) i kancelarijama Regionalnog centra Inženjerske komore Srbije Niš i Vranje.
Pravilnik Trijenala arhitekure - Niš 2015 možete preuzeti ovde.

Prijavljivanje se vrši na i- mejl adresi: drustvoarhitekata@yahoo.com
Prijava sadrži sledeće priloge u digitalnoj formi:
- jednu fotografiju / 3D prikaz objekta u jpg formatu rezolucije 300dpi
- podatke o objektu u Word formatu na srpskom jeziku ćiriličnim pismom
- imena i prezimena autora
- godina projektovanja ili godina realizacije za realizovane objekte ili godina izdavanja za publikacije.

Rok prijave radova je najkasnije do 20. septembra 2015. godine do 13.00 č.
Rok za dostavljanje radova je najkasnije do 04.oktobra 2015. do 14:00 časova.

Radovi se dostavljaju DAN-u, ul. Generala Milojka Lešjanina br. 52.
Kotizacija iznosi 4000 dinara po radu, a 1000 dinara za članove Društva arhitekata Niša i Inženjerske komore Srbije, koji redovno izmiruju članarinu kod obe organizacije. Studenti ne plaćaju kotizaciju.
Uz radove se dostavlja i dokaz o uplati kotizacije.