:: Naslovna strana > Vesti >"Strategija razvoja širokopojasnih telekomunikacionih mreža AP Vojvodine za period 2007. - 2010.godine"
 
07.03.2008.
"Strategija razvoja širokopojasnih telekomunikacionih mreža AP Vojvodine za period 2007. - 2010.godine"
  Strategija razvoja širokopojasnih telekomunikacionih mreža AP Vojvodine za period 2007. - 2010. godine

U organizaciji Regionalnog Odbora Inženjerske komore Srbije podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike sa regiona Novi Sad i Pokrajinskog sekreterijata za privredu AP Vojvodine, održaće se

Prezentacija Strategije sa Panel raspravom na temu:


"Strategija razvoja širokopojasnih telekomunikacionih mreža AP Vojvodine za period 2007. - 2010.godine"

ČETVRTAK, 13. mart 2008. godine, u Novom Sadu
"Žuta sala" pogonsko-poslovne zgrade Elektrovojvodine
Službeni ulaz br.5 Bul.Oslobođenja br.100
početak: 12,00 časova

ROGRAM:
  • 12,00 - 12,30 "Prezentacija Strategije" Siniša Isakov, Pomoćnik Pokrajinskog sekretara za privredu, saobraćaj i telekomunikacije, Mr Mira Kranajc, dipl.inž.el. i tim koji je bio angažovan na izradi Projekta Strategije razvoja
  • 12,30 - 14,00 h Panel diskusija

Prezentacija ima osnovni cilj upoznavanje projektanata sa strategijom razvoja širokopojasnih telekomunikacionih mreža u Vojvodinini do 2010.godine, sa osvrtoma i diskusijom na probleme na koje projektanti nailaze prilikom izrade telekomunikacionih projekata i sa mogućim rešenjima za ove probleme.
Od učesnika očekujemo da pored problema na koje nailaze u radu predlože mere i akcije koje bi trebalo preduzeti na njihovom otklanjanju i stvaranju boljih uslova za rad i ulaganje u telekomunikacione mreže.
Predlozi koje očekujemo od učesnika trebalo bi posebno da budu usmereni :
  • Predloge mera za pojednostavljenje procedura za dobijanje dozvola za gradnju.
  • Predloge za izmenu Zakona o izgradnji i Zakona o telekomunikacijama.
  • Predloge mera za podsticanje razvoja telekomunikacija u AP Vojvodini.

Pozivamo sve zainteresovane članove da najkasnije do srede 12.03.2008 godine do 16 časova prijave svoje prisustvo na telefon: 021/557750 ili e-poštu: ingkomns@ingkomora.org.yu (navesti ime, prezime i broj licence), kontakt osoba: Ljilja Grujić.