:: Naslovna strana > Vesti >Stručno-edukativni seminar "Unutrašnja gromobranska instalacija-prenaponska zaštita na stambenim i industrijskim objektima i solarnim elektranama"
 
06.09.2012.
Stručno-edukativni seminar "Unutrašnja gromobranska instalacija-prenaponska zaštita na stambenim i industrijskim objektima i solarnim elektranama"
  U organizaciji Univerziteta Novi Sad "Tehnički Fakultet Mihajlo Pupin" i preduzeća "Electro-Control d.o.o.", Zrenjanin, održaće se stručno-edukativni seminar na temu UNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJA-PRENAPONSKA ZAŠTITA na STAMBENIM i INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA i SOLARNIM ELEKTRANAMA. Seminar je namenjen elektroinženjerima svih profila, bilo da su projektanti, izvođači radova ili se bave održavanjem objekata i sistema.
Seminar će se održati u Zrenjaninu, u hotelu "Vojvodina" www.hotel-vojvodina.rs, dana 14.09.2012. godine sa početkom u 09:30 časova.

Učesnici seminara će po završetku obuke dobiti sertifikat o obučenosti.

Teme seminara:
- Prenapon- pojam, priroda nastanka i vrste prenapona
- Osnovne gromobranske i prenaponske zaštite
- Standard SRPS EN 62305 (IEC 62305) i ostala zakonska regulativa
- Projektovanje ekonomski opravdane prenaponske zaštite:
1. Vrste prenaponskih zaštitnih uređaja - principi delovanja, bitne tehničke karakteristike, odabir i ugradnja uređaja PZ.
2. Prenaponska zaštita:
- NN napojni el. vodovi
- Mrežno-komunikacioni el.vodovi
- Signalni, merno-regulacioni el. vodovi
- Solarne elektrane-fotonaponski paneli, konvertori napona...

Predavači :
- prof. dr Borislav Odadžić, profesor univerziteta
- mr Dragan Milićević, asistent na univerzitetu
- prof. dr Željko Stojanov, profesor univerziteta
- BSc Daniel Žurma, konsultant.

Kotizacija:
17.000,00 dinara + PDV po osobi.
Za članove Inženjerske komore Srbije odobrava se popust od 15%. Ukoliko jedno preduzeće uputi na seminar dve i više osobe odobrava se popust od dodatnih 5%.

U cenu seminara je uključen sav neophodni materijal za praćenje predavanja, ručak u hotelu kategorije 4*, osveženje i kafa u pauzama.

Prijava:
Informacije vezane za seminar kao i prijave na seminar (ime i prezime učesnika sa kontakt telefonom), se vrše do popune slobodnih mesta, a najkasnije do 13.09.2012 godine do 16:00 časova i to na sledeći način :

1. Putem mail-a: office@electro-control.co.rs i electro.control@beotel.net

2. Telefonom: 023/532-935, 064/20 15 607

Registracija učesnika seminara će se vršiti ispred konferencijske sale hotela od 08:45 časova pa sve do početka rada.
Za učesnike koji žele doći u hotel dan pred održavanje seminara, moguće je izvršiti rezervaciju soba, a na raspolaganju će biti i kontakt osoba iz organizacionog tima.