:: Naslovna strana > Vesti >Rasprava - Radni materijal Pravilnika o ličnom pečatu i uslovima za korišćene ličnog pečata člana Inženjerske komore Srbije
 
06.04.2010.
Rasprava - Radni materijal Pravilnika o ličnom pečatu i uslovima za korišćene ličnog pečata člana Inženjerske komore Srbije
  Upravni odbor Inženjerske komore Srbije je, na 12. redovnoj sednici, doneo Odluku o stavljanju na raspravu Radnog materijala Pravilnika o ličnom pečatu i uslovima za korišćene ličnog pečata člana Inženjerske komore Srbije, u trajanju od 15 dana, i to počev od 06.04.2010. godine zaključno sa 21.04.2010. godine.

Pozivamo članove Inženjerske komore Srbije da pošalju primedbe, predloge i mišljenje na e-poštu pravilniklicnipecat@ingkomora.rs ili ih dostave na adresu Komore, ul. Kneza Miloša br. 9, p. fah 73-75, 11000 Beograd, zaključno sa 21.04.2010. godine.

Radni materijal Pravilnika o ličnom pečatu i uslovima za korišćene ličnog pečata člana Inženjerske komore Srbije ovde