:: Naslovna strana > Vesti > Održana Prva vanredna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije Izabrano novo rukovodstvo Komore
 
06.02.2015.
Održana Prva vanredna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije
Izabrano novo rukovodstvo Komore
  U petak, 30. januara 2015. godine, održana je Prva vanredna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije u prostorijama Komore u Beogradu. Sednici je prisustvovalo 70 članova Skupštine. Pored članova Skupštine, sednici su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore, tužilac i branilac Suda časti. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž.

Na početku sednice pročitan je dopis Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 29.01.2015. godine, koji je objavljen na sajtu Komore. Posle diskusije članova Komore, zaključeno je da Komora mora da ostvari potpunu saradnju sa resornim Ministarstvom, te da je to jedan od razloga da se postupi i po dnevnom redu sednice Skupštine. Stav članova Skupštine Inženjerske komore Srbije jeste da ta saradnja u dosadašnjem periodu nije ostvarena, te da je i to jedan od razloga zbog kojih je došlo do promene u najužem rukovodstvu Komore.

Na Prvoj vanrednoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije donete su sledeće odluke:

- Usvojen je predlog da se sačini tabelarni Izveštaj o prisutnosti članova Skupštine Inženjerske komore Srbije na sedam održanih redovnih sednica Skupštine Komore i prvoj vanrednoj sednici Skupštine Komore trećeg saziva i objavljivanju na Internet prezentaciji Komore.

- Doneta je Odluka o opozivu predsednika Upravnog odbora i predsednika Inženjerske komore Srbije, mr Milovana Glavonjića, dipl. inž. el.

- Doneta je Odluka o opozivu potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, Gligora Obrenovića, dipl. građ. inž.

- Donete su odluke o razrešenju prof. dr Mislisava Damnjanovića, dipl. inž. arh. sa funkcije predsednika Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije i člana Skupštine Inženjerske komore Srbije.

- Doneta je Odluka o razrešenju prof. dr Vlastimira Radonjanina, dipl. građ. inž. sa funkcije člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije.

- Doneta je Odluka o konstatovanju prestanka članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora matične sekcije izvođača radova, Latinke Obradović, dipl. građ. inž. u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije.

- Doneta je Odluka o izboru predsednika Upravnog odbora i predsednika Inženjerske komore Srbije, prof. dr Milisava Damnjanovića, dipl. inž. arh.

- Doneta je Odluka o izboru potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, Latinke Obradović, dipl. građ. inž.

- Doneta je Odluka o izboru predsednika Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije, prof. dr Vlastimira Radonjanina, dipl. građ. inž.

- Doneta je Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije, Branka Radomirovića, dipl. građ. inž.

Galeriju slika možete pogledati ovde