:: Naslovna strana > Vesti > Stručna prezentacija firme "SIKA" i "MARBO-TEAM"
 
06.02.2009.
Stručna prezentacija firme "SIKA" i "MARBO-TEAM"
 

Savez građevinskih inženjera i tehničara Srbije i Inženjerska komora Srbije
organizuju

STRUČNU PREZENTACIJU
U Domu inženjera Srbije, ul. Kneza Miloša br. 7a / III
u utorak 24.02.2009., u 9 časova


PROGRAM

9.00 -11.30 "SIKA" Švajcarska - "Sika" d.o.o. Beograd, Zemun
  • predstavljanje firme i programa za građevinarstvo
  • aditivi za beton (plastifikatori, superplastifikatori, ubrzivači, aeranti, usporivači, umanjivači vode, dodaci protiv smrzavanja, stabilizatori, silikatna prašina itd)


11.30-12.00 Radna pauza

12.00-13.00 "MARBO - TEAM" d.o.o. Beograd
  • predstavljanje firme
  • programi galanterije za građevinarstvo za oplate,armiračke radove i prefabrikaciju (distanceri, membrane, pomoćni pribor, magnetni proizvodi, lajsne i konstruktivni program, itd)


Svaki učesnik prezentacije dobiće tehničku dokumentaciju i priliku da se detaljno informiše o ovim programima.

Prisutni slušaoci biće predstavnici iz vodećih firmi iz građevinarstva, članovi IKS-a, i kolege koje u martu polažu stručni ispit u SGITS.