:: Naslovna strana > Vesti > Dani inženjera Srbije 2015, skup na Zlatiboru
 
05.11.2015.
Dani inženjera Srbije 2015, skup na Zlatiboru
  Inženjerska komora Srbije, Matična sekcija projektanata i Matična sekcija izvođača radova, organizuju manifestaciju

"DANI INŽENJERA SRBIJE 2015",
koja se održava u periodu od 13-15. novembra 2015.god.
na Zlatiboru, u hotelu "Palisad"
.

Manifestacija se vrednuje sa ukupno 5 bodova za učesnike za svaki dan manifestacije, odnosno 10 bodova za predavače na manifestaciji, saglasno Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije.

Matične sekcije projektanata i izvođača radova, snosiće troškove smeštaja i boravaka na Zlatiboru za svoje članove. Broj mesta na manifestaciji je ograničen na 80 učesnika i podeljen srazmerno broju članova Komore po regionalnim centrima i to: RC Subotica - 7 mesta, RC Novi Sad - 11 mesta, RC Beograd - 25 mesto, RC Kragujevac - 8 mesta, RC Valjevo - 6 mesta, RC Čačak - 6 mesta, RC Kraljevo - 7 mesta i RC Niš - 10 mesta. Kapacitet se popunjava po redosledu prijavljivanja za svaki regionalni centar posebno.

U hotelu "Palisad" obezbeđene su dvokrevetne sobe, na bazi jednog polupansiona i jednog punog pansiona (prijavljivanje u hotel 13. novembra od 12 časova, odjava 15. novembra do 11 časova). UČESNICI SAMI OBEZBEĐUJU PREVOZ DO ZLATIBORA.

Kotizacija za članove Inženjerske komore Srbije iznosi bruto 1.200 dinara, po osobi. Uplatu naknade za kotizaciju možete izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije, broj: 160-40916-33, poziv na broj: 08-broj licence. Dokaz o uplati (skenirani primerak uplatnice ili virmana) pošaljite na e-mail: vera.bubonja@ingkomora.rs ili na fax. 011/2648-523 najkasnije do 10.11.2013.g., u suprotnom, nakon isteke ovog roka bićemo primorani da Vaše mesto ustupimo prvom sledećem prijavljenom članu Komore ispod crte.

Molimo Vas da se prijavite preko link-a regionalnog centra kome pripadate. Regionalnu podelu možete pogledati ovde (link karta).

Prijavljivanje za manifestaciju se vrši putem Interneta na sledećim stranicama:
- Za članove sa Regionalnog centra Subotica ovde
- Za članove sa Regionalnog centra Novi Sad ovde
- Za članove sa Regionalnog centra Beograd ovde
- Za članove sa Regionalnog centra Kragujevac ovde
- Za članove sa Regionalnog centra Valjevo ovde
- Za članove sa Regionalnog centra Čačak ovde
- Za članove sa Regionalnog centra Kraljevo ovde
- Za članove sa Regionalnog centra Niš ovde

Prijavljivanje počinje 05. novembra i trajaće dok se ne popuni kapacitet, nakon čega će spisak učesnika kojima je obezbeđen smeštaj preko Inženjerske komore Srbije biti objavljen na sajtu Komore.

Ostali zainteresovani za učešće, koji ne budu na spisku Inženjerske komore Sbije, a žele da prisustvuju manifestaciji, mogu rezervisati smeštaj u svojoj režiji, u hotelu "Palisad".

Spisak učesnika manifestacije "DANI INŽENJERA SRBIJE 2015" možete pogledati ovde.

Program manifestacije možete preuzeti ovde.