:: Naslovna strana > Vesti > LUSAS, Mostovi, Građevine, Strukturalni softver
 
05.09.2007.
LUSAS, Mostovi, Građevine, Strukturalni softver
  Predavanje na temu Mostovi, Građevine, Strukturalni softver, koje je održano
04. septembra 2007.godine u prostorijama Inženjerske komore Srbije, posetilo je preko 60 članova Komore. Prezentaciju softverskog paketa LUSAS održao je Philip Icke, menadžer ove firme.

Softverski paket LUSAS koriščen je širom sveta u projektovanju konstrukcija, za različite tipove materijala ili oblika (mostovi, tuneli, stadioni, oblakodere, i dr.). U poređenju sa ostalim sistemima konačnih elemenata, LUSAS je jednostavan za upotrebu, podržava nelinearnost materijala, nelinearnost opterećenja, nelinearnost geometrije konstrukcije, kao i mnoge druge značajne prednosti.

Uvodnu prezentaciju firme LUSAS možete preuzeti ovde.