:: Naslovna strana > Vesti >"Interakcija između Eurocode 7- Geotehničko projektovanje i Eurocode 8- projektovanje seizmički otpornih temelja"
 
05.06.2008.
"Interakcija između Eurocode 7- Geotehničko projektovanje i Eurocode 8- projektovanje seizmički otpornih temelja"
  U organizaciji Srpskog društva za mehaniku TLA i geotehničko inženjerstvo i Inženjerske komore Srbije - regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera za region Beograd, održaće se predavanje "Interakcija između Eurocode 7- Geotehničko projektovanje i Eurocode 8- projektovanje seizmički otpornih temelja", u ponedeljak 09. juna 2008. godine, Sala VI Privredne komore Beograd, Kneza Miloša br. 12, sa početkom u 17,00 časova

"Interaction between Eurocode 7-Geotechnical Design and Eurocode 8-Design for Earthquake Resistance of Foundations" " Interakcija između Eurocode 7- Geotehničko projektovanje i Eurocode 8- projektovanje seizmički otpornih temelja"

Ponedeljak 09. juna 2008. godine
Sala VI Privredne komore Beograd
ul. Kneza Miloša br.12
Početak: 17,00 časova

Program:
  • Uvodna reč : Prof. dr Milan M. Maksimović dipl.gradj.inž.
  • Predsednik Srpskog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo
  • Predavač: Prof. Pedro Seco e Pinto (Portugal)
  • Predsednik međunarodnog društva mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo ( President of Interational Society for Soil Mechaniccs and Geotehnical Engineering)
  • Predavanje je na Engleskom jeziku, trajanje predavanja 60 minuta
  • Pitanja i odgovori
Cilj skupa je informisanost članova Komore o novim trendovima i evropskim normama i direktivama iz oblasti gradjevinskog projektovanja.

Pozivamo sve zainteresovane članove Komore, da prijave svoje učešće zbog ograničenog broja mesta najkasnije do 09. juna. 2008 g. do 12,00 časova na
e-mail: vera.bubonja@ingkomora.org.yu
.