:: Naslovna strana > Vesti > Treća međunarodna konferencija "Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova"
 
05.05.2016.
Treća međunarodna konferencija "Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova"
  Treća međunarodna konferencija: "Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova", održaće se u periodu od 12. do 13. maja 2016. godine, u Sremskim Karlovcima, u organizaciji Opštine Sremski Karlovci i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, a u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, IAUS-om, Arhitektonskim fakultetom u Beogradu i Društvom za negovanje tradicije i razvoj Sremskih Karlovaca.

Konferencija je uvršćena u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2016. godinu iz oblasti Nacionalnog programa obuke i Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2016. godinu iz oblasti zajedničkog evropskog programa obuke.

Učešće članova Komore sa šiframa licenci 100, 200, 201, 202, 203 i 300 biće vrednovano, i to:

- 7 bodova za učesnike i 10 bodova za predavače u okviru Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2016. godinu iz oblasti Nacionalnog programa obuke i
- 2 boda za učesnike i 5 bodova za predavače, u okviru Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2016. godinu iz oblasti zajedničkog evropskog programa obuke.

Visina kotizacije Inženjerske komore Srbije za prisustvo na Konferenciji iznosi 600,00 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: 10154 i broj licence; model se ne unosi, ostaje prazan.
Dokaz o uplati dostavlja se prilikom evidencije na samoj konferenciji.

Četvrto obaveštenje Konferencije na srpskom možete pogledati ovde
Četvrto obaveštenje Konferencije na engleskom možete pogledati ovde
Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Za sve informacije, kontakt osobe su:
Katarina Dobrić, PZZZSK, e-mail: katarina.dobric@pzzzsk.rs, tel: +381 21431211
Sofija Dovniković, Opština Sremski Karlovci, e-mail: urbanizam@sremski-karlovci.org.rs, tel: +381 21 6853034