Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
 
:: Naslovna strana > Vesti >Šesto savetovanje "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja" - Prvo obaveštenje i poziv za prijavu radova
 
04.12.2008.
Šesto savetovanje "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja" - Prvo obaveštenje i poziv za prijavu radova
  Savez građevinskih inženjera Srbije u saradnji sa CIP - Saobraćajnim institutom d.o.o. Beograd i Institutom "Kirilo Savić", Beograd i "Vujić Valjevo" d.o.o., Valjevo, organizuju

Šesto savetovanje "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", koje će se održati od 19. do 22. maja 2009. godine na Divčibarama


CILjEVI SAVETOVANjA

Specifični geotehnički i seizmološki problemi naše zemlje i Balkana, socio-ekonomski odnosi u društvu i drugi faktori doveli su do zaostajanja za razvijenim zemljama u oblasti tretmana postojećeg graditeljskog fonda. To je nametnulo potrebu razvoja metodologija za procenu stanja postojećih objekata i naselja, za izbor adekvatnog pristupa održavanju, sanaciji i rekonstrukciji građevinskih objekata i naselja uz uključivanje optimizacionih i informacionih sistema u ove oblasti.
Uočavajući složenost i aktuelnost navedene problematike SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE (SGIS) organizuje šesto po redu Savetovanje posvećeno oceni stanja, održavanju i sanaciji građevinskih objekata i naselja. Ciljevi Savetovanja su široka razmena iskustava stručnjaka različitih profila: građevinskih inženjera različitih smerova, geotehničara, arhitekata, urbanista, prostornih planera, ekonomnista, pravnika i ostalih stručnjaka koji rade u graditeljstvu na pregledu, ispitivanju i proceni stanja objekata i na projektovanju i izvođenju radova u oblasti održavanja i sanacija objekata i naselja.

PRIJAVA I ROKOVI

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u radu Savetovanja sa ili bez rada. Za prijave i prihvatanje radova važe sledeći rokovi:
30.01.2009. Preliminarna prijava učešća na Savetovanju. Autori radova treba u prijavi da daju naslov rada i tematsku grupu.
6.03.2009. Dostavljanje završenih radova (dve papirne i elektronska kopija na kompakt disku).
Prijavu učešća kao i završene radove treba dostaviti na adresu Sekretara organizacionog odbora Savetovanja, kod koga se mogu dobiti dopunske informacije.

Prijavu za Savetovanje možete preuzeti ovde

REDAKCIONI ODBOR
EDITOR: Prof. dr Radomir FOLIĆ, Novi Sad
Tehnički Urednik: Mr Aleksandar ĐUKIĆ, Beograd

ADRESA SEKRETARA ORGANIZACIONOG
ODBORA SAVETOVANjA

Milena Miloradov,
SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE,
Kneza Miloša 9/1, soba 105, 11000 Beograd
Tel./faks (011) 3241 656

DRUGO OBAVEŠTENjE
Drugo obaveštenje o Savetovanju biće distribuirano početkom aprila 2009. godine. Sadržaće detaljnije informacije o programu savetovanja, načinu izlaganja radova, visini kotizacije, uslovima smeštaja, i drugo. TEME SAVETOVANjA

1. UVODNI REFERATI
  1. AKTUELNI PROBLEMI OCENE STANJA I PRAVCI RAZVOJA U ODRŽAVANJU I SANACIJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PO TEMATSKIM OBLASTIMA
2. TEMATSKE OBLASTI
  1. RAZVOJ I PRIMENA INFORMACIONIH I EKSPERTNIH SISTEMA ZA UPRAVLJANJE EKSPLOATACIJOM POSEBNIH GRUPA OBJEKATA (saobraćajni, hidrotehnički, arhitektonski i objekti specijalne namene)
  2. RAZVOJ METODA OSMATRANJA, METODA PREGLEDA, OCENE STANJA, ODRŽAVANJA I SANACIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA (mostovi, hale, stadioni, putevi, aerodromi, železnički i idustrijski objekti)
  3. RAZVOJ METODA OSMATRANJA, METODA PREGLEDA, OCENE STANJA, ODRŽAVANJA I SANACIJE HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA (vodovodi, kanalizacija, brane, nasipi, pristaništa, crpne stanice, ustave, obaloutvrde i dr.)
  4. RAZVOJ METODA OSMATRANJA, METODA PREGLEDA, OCENE STANJA, ODRŽAVANJA I POPRAVKE STAMBENIH, ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH ZGRADA I OBJEKATA
  5. EKOLOŠKI PRINCIPI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U GRAĐEVINARSTVU
  6. TEHNIČKI, EKONOMSKI I EKOLOŠKI KRITERIJUMI, NORME I PRAVNA REGULATIVA ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE, UPRAVLJANJE, KORIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I EKSPLOATACIJU OBJEKATA
  7. ZAŠTITA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA OD POŽARA, ZEMLJOTRESA I DRUGIH ELEMENTARNIH NEPOGODA
  8. OBNOVA GRADITELJSKOG NASLEĐA U USLOVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA

PRIPREMA I PRIHVATANjE RADOVA

Programski odbor Savetovanja izvršiće izbor radova prema njihovom sadržaju, kvalitetu i aktuelnosti tematike. Radovi koji nisu u okviru navedenih tema ili sadrže samo rezultate istraživanja starije od 5 godina neće biti prihvaćeni. Svi prihvaćeni radovi biće štampani u Zborniku radova, a Programski odbor će obaviti njihovu klasifikaciju.
Radovi za Zbornik moraju biti pripremljeni tačno prema priloženom uputstvu i dostavljeni u dve papirne kopije i u elektronskom obliku (na kompakt disku). Svi radovi moraju sadržati naslov rada, rezime, ključne reči i naslove slika i tabela i na engleskom jeziku. Za pripremu rada autori mogu da koriste uzorak koji će dobiti elektronskom poštom. Autori radova koje ne prihvati Naučni komitet biće na vreme obavešteni. Rukopisi se ne vraćaju.

Uputstvo za pisanje radova možete preuzeti ovde
 
 
 
   
09. decembar 2022.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (27)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

peri

iksmobnet


hram
 
Literatura